Kogukondade Viimsi taotleb Vabaõhumuuseumi külastushoone konkursitööde rahvaküsitlust

Kogukondade Viimsi esindajad vallavolikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull saatsid 18. jaanuari istungile arutamiseks eelnõu.

Eelnõu kohaselt teeks volikogu Viimsi vallavalitsusele ettepaneku viia 2022. aasta I poolaastal läbi rahvaküsitlus viimsilaste eelistuste väljaselgitamiseks SA Rannarahva Muuseum ja Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurivõistlusele laekunud ja žürii poolt auhinnatud kuue võistlustöö hulgast.

Eelnõu seltuskirjas viitavad selle esitajad, et Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone arhitekuurikonkurss korraldati viimsilasi sisuliselt kaasamata. Infot konkursi kohta jagati avalikkusele vallalehes Viimsi Teataja vaid ühel korral ning väga tagasihoidlikus mahus ning asukohas (Viimsi Teataja 10.09.21, 15. lk veeru-uudis).

Konkursi lähteülesande koostamisse ning žürisse jäeti kaasamata Viimsi kogukonnas elavad kaunite kunstidega tegelejad.

Konkursi tulemuste avalikustamise järel on tekkinud Viimsi kogukonnas märkimisväärne kriitikalaine võidutöö suhtes. Selles kriitikas on toodud esile külastuhoone võidutöö mahtude, asupaiga ja arhitektuurse lahenduse sobimatust paljudele viimsilastele sümbolväärtust omavasse mereäärsesse keskkonda.

Kuna Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursile on laekunud ka teisi arvestatavaid lahendusi, siis peame vajalikuks korraldada 2022. aasta esimesel poolaastal rahvaküsitlus. Selle küsitluse käigus selgitataks viimsilaste eelistused SA Rannarahva Muuseum ja Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurikonkusile laekunud ja žürii poolt auhinnatud kuue võistlustöö hulgast.

Rahvaküsitluse käigus peaksid viimislase saama tutvuda ning võimaluse anda oma hinnangud kuuele võistlustööle nii füüsilises ruumis (näiteks Viimsi raamatukogus) kui ka veebikeskkonnas.

Rahvaküsitluse periood võiks olla 2 kuud ning sellelel ajal peaksid kõik Viimsi vallavalitsuse infokanalid (Viimsi Teataja paberil ja veebis; vallavalitsuse kodulehelt ja Facebook jmt) laialdaselt tutvustama konkursil auhinnatud kuut võistlustööd.

Rahvaküsitluse tulemused ei oleks siduvad, kuid annaksid Viimsi vallavalitsusele olulist infot, kas ja kuidas on võimalik edasi minna 2021. aastal toimunud Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi tulemustega, kirjutavad eelnõu esitajad seletuskirjas.

Tunnusfoto: eskiis konkursi žürii poolt parimaks hinnatud Urmas Muru võistlustööst „Muu“.

Loe samal teemal:

Nikolai Bentsler õigustab Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi korraldust”

Ants Erm: Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi olulised faktid”

Tanel Ojang: Viimsi vabaõhumuuseumist möödujatele peab säilima vaade merele“

Ivo Rull: mis läks valesti Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone konkursiga?“

 „Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuur kütab viimsilaste hulgas emotsioone“

Viimsi Uudised

Jaga: