Märksõna: Reformierkond

Võimuliit blokkis kõrgepalgalistele vallavalitsuse liikmetele esindustasude maksmise lõpetamise arutelu

Viimsi vallavolikogu 11. juuni istungile esitasid  Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo ...

Eelnõu vallajuhtide enam kui 1000-euroste esindustasude kaotamiseks

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad vallavolikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid 11. juuni ...

JUHTKIRI: RMK lasi vallavõimu kava riigimetsa reoveejaama ehitamiseks allavett

Riigimetsa Majandamise Keskuse kinnisvaraosakonna juhataja Andrus Lauren saatis eitava vastuse Viimsi vallavalitsuse taotlusele saada enda ...

Võimuliit astus valla majandusaasta aruande kinnitamisel täiega ämbrisse

Viimsi vallavolikogu 14. mai istungi päevakorra esimene eelnõu valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamisest ...

Kogukondade Viimsi taotleb oma esindajate komisjonidesse ennistamist

TÄIENDATUD! Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas 14. mai volikogu päevakorda kaks eelnõu ennistamaks võimuliidu ühepoolse teerullipoliitika ...

Viimsi vallavalitsuselt nõutakse kohtumenetluses ligi 100 000 euro hüvitamist

Tallinna Halduskohus on võtnud menetlusse OÜ City Aero ja OÜ Wingmacht kaebuse vallavalitsuse 30.11.2023 korralduse ...

EESKUJUKS VIIMSILE: Tallinna uus võimuliit paneb kinni ajalehe “Pealinn”

Tallinnas toimunud võimupöörde tulemusel linna juhtima asunud Reformierakonna, sotside, Isamaa ja Eesti 200 võimuliit on ...