Võimuliit astus valla majandusaasta aruande kinnitamisel täiega ämbrisse

Viimsi vallavolikogu 14. mai istungi päevakorra esimene eelnõu valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamisest pidi kõigi eelduse kohaselt kujunema rutiinseks protseduuriks.

Selle viitas ka volikogu esimehe Atso Matsalu (Eesti 200) märkus majandusaasta tulemusi tutvustanud vallavalitsuse pearaamatupidale. Kui proua Ellen Uiboaed oli hoolsalt mõnda aega majandusaasta aruannet volikogu liikmetele tutvustanud, katkestas Matsalu teda märkusega: „Ma korra vabandan – Te ei pea neid (andmeid) meile ette lugema. Need on kõigile näha“.

Selle sekkumise peale lõpetas Uiboaed koheselt oma suulise ettekande.

Küsimuste voorus palus volikogu liige Tanel Ojang (Kogukondade Viimsi) volikogu liikmetele kuvada majandusaasta aruannet kinnitava vallavolikogu revisjonikomisjoni hinnangu. Selles Tanel Einaste ja Siiri Visnapuu (mõlemad Reformierakond) poolt allkirjastatud dokumendis on kirjas, et „Revisjonkomisjon, vaadanud läbi 6.05.2024 Viimsi Vallavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, nõustub audiitori tähelepanekuga…”. Ojang juhtis volikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et 6. mail 2024 ei toimunud revisjonikomisjoni istungit, viimane revisjonikomisjoni istung toimus 11. aprillil 2024.

Selle peale väitis Tanel Einaste, et 06.05.24 toimus revisjonikomisjoni elektrooniline istung.

Tanel Ojang väitis vastu, et elektroonilist istungit ju ei olnud.

Ants Erm (Kogukondade Viimsi) tegi repliigi, milles meenutas oma kunagisi revisjonikomisjonis töötamise kogemusi. Toona püüti veel taolisi asju sisuliselt vaadata, aga ka siis võimuliit takistas. Nüüd toimuv viitab aga sisulise arutelu puudumisele.

Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) palus vallasekretär Merit Renlundilt teatavaks saanud informatsioonile esmast õiguslikku hinnangut. Rull küsis, kas revisjonikomisjonil on võimalik teha otsuseid meili teel ja ilma, et komisjoni liikmed digitaalselt oma isikut tuvastaksid?

Renlund tsiteeris valla põhimäärust, mis sätestab elektroonilise koosoleku võimaluse ja selle korraldamise tingimused.

Rull selgitas, et viidatud tingimusi pole täidetud. Revisjonikomisjoni liikmedi said e-kirja volikogu kantseli juhilt, milles kahel liikmel paluti kujundada seisukoht. Elektroonilist istungit selliselt, nagu neid Viimsi vallavolikogus ja komisjonides on varasemalt korraldatud, ei tehtud.

“Räägime sellest, et Viimsi vallavolikogu ette tuuakse fabritseeritud revisjonikomisjoni otsus. See on skandaalne,” kommenteeris Rull.

Siiri Visnapuu ütles, et revisjonikomisjonis jaotatakse omavahel teemad ja erinevaid asju revideerivad erinevad inimesed. Ja et majandusaasta aruande revideerimine olevat olnud Einaste ja Visnapuu rida. Sisusse on vaadatud ja on koostatud akt. Aktid vaadatakse ühiselt üle ja kui kellelgi on midagi lisada, siis seda tehakse.

Meelis Saluneem (EKRE) osundas, et sellised aktid peaks vormistama komisjoni esimees. Komisjoni esimees Alar Valge (EKRE) aga ei tea selle akti koostamisest. Protseduuriliselt on asi natuke valesti. Võib-olla tuleks uuesti teha revisjonikomisjoni istung.

Antoon van Rens (Vali Viimsi/sotsid) tegi repliigi, milles ironiseeris Saluneeme väljenduste suhtes. Saluneem viitas vastu, et van Raens on asjast valesti aru saanud.

Alar Valge ütles, et otsuse majanduaasta aruannet kinnitava akti kohta oleks pidanud tegema revisjonikomisjon tervikuna, mitte selle osad liikmed. Lisaks oli majandusaasta aruandega komisjoni liikmetele tutvumiseks jäetud aeg liiga lühike.

Rull tegi repliigi, milles osundas, et olukord ei ole JOKK. Fakt on, et revisjonikomisjoni e-istungit, millel oleks arutatud küsimust majandusaasta aruande kinnitamisest, ei ole toimunud. Tekkinud on täielik juriidiline pundar ja seda ei tohi lihtsalt võimuliidu teerullipoliitikaga lahendada. Ettepanek on majandusaasta aruande kinnitamise arutelu täna katkestada, teha korrektne revisjonikomisjoni istung ning tulla juuni volikogus teema juurde tagasi.

Matsalu võttis volikogu istungil 5-minutilise vaheaja, mille jooksul võimuliidu esindajad arutasid tekkinud olukorda. Seejärel tegi volikogu esimees teatavaks otsuse päevakorrapunkti arutelu katkestada.

Videos on võimalik toimunut vaata SIIT (alates  00:18 kuni 00:56).

Tunnuspilt: tehisintellekti genereetitud pilt poliitilisest ämbrist (freepik.com)

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: