Eelnõu vallajuhtide enam kui 1000-euroste esindustasude kaotamiseks

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad vallavolikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid 11. juuni vallavolikogu päevakorda eelnõu vallajuhtide enam kui 1000-euroste esindustasude kaotamiseks.

Toome eelnõu seletuskirja ära täies mahus ja muutmata kujul:

„Viimsi vallavalitsuse liikmetele makstakse käesoleval ajal iga kuu esindustasusid järgmistes summades (ümardatud euro täpsusega):

  • vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond): esindustasu 1226 eurot;
  • abivallavanem Alar Mik (Reformierakond): esindustasu 1042 eurot;
  • abivallavanem Annika Vaikla (Keskerakond): esindustasu 1042 eurot;
  • abivallavanem Katrin Markii: esindustasu 1042 eurot;
  • abivallavanem Nikolai Bentsler (Eesti 200): esindustasu 1042 eurot.

Viimsi vallavalitsuse liikmete palgad ja esindustasud on seotud kõrgemate riigiametnike palgaindeksiga. Ajal, mil riigi tasandil tegeletakse mitmete kokkuhoiumeetmetega, sealhulgas erinevate teenistujate palkade kärpimisega, tuleks kõrgepalgalistel Viimsi vallavalitsuse liikmetel jätta ära küsitava sisuga esindustasud.

Viimsi vallavanema palk on täna 6131 eurot kuus ja abivallavanemate palgad on 5211 eurot kuus.

Nende väheste esindusfunktsioonide täitmiseks, mis on vallavalitsuse töös hädavajalikud, piisab kõrgepalgalistel vallavalitsuse liikmetel oma töötasudest. Isiklike esinduskulude katmine, mida iganes nende all ka ei mõelda – riietus, kohv, shampus vmt –  toimugu palgast nagu absoluutne enamus seaduskuulekatest kodanikest seda teeb. Viimsi maksumaksjate poolt vallavalitsuse liikmetele makstav põhipalk võimaldab seda.

Eelnõu näeb ette, et Viimsi vallavanema ja palgaliste vallavalitsuse liikmete isikliku sõiduauto tööülesanneteks kasutamise ja tööalaste sõidukulude kompenseerimine toimub alates 1. juulist 2024 vastavalt seadusandluses sätestatud korrale.

Loodame, et Viimsi võimukoalitsioon suhtub säästlikult maksumaksjate raha kasutamisse ning toetab kokkuhoidu ka valla juhtimise tasandil.”

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Võimuliidu liikmed volikogus säilitasid vallajuhtidele kõrged esindustasud”

Kopsakate esindustasude maksmine vallajuhtidele jätkub”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: