Ants Erm: Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi olulised faktid

Viimsi valla kodulehel ja ERR-s ilmus 24. novembril 2021 uudis “Selgus Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurivõistluse võitja”.

Mulle oli see paras šokk, sest oleme volikogus arutanud pikalt ja tuliselt igasuguseid mereäärseid projekte, sh. isegi pinkide paigaldamist ja ajutise konteineri paigaldamist surfaritele. Siiski mitte kuidagi ei meenunud, et oleks olnud mingisugust arutelu sellise esindushoone üle.

Püüdsin leida antud konkursi korraldamise kohta rohkem informatsiooni. Dokumendiregistris polnud mitte ühtegi viidet ning valla 2021. aasta eelarves mitte ridagi. Vaid eelarvestrateegias 2021-2025 oli kaks lahtrit: külastuskeskuse ehitus 2021-2025 ja 70 000 eurot (2023).

Ega midagi, kui ise ei leia, tuleb küsida. Saatsingi vallavalitsusele ja Rannarahva Muuseumisse teabenõude viie küsimusega.

 1. Kes ja millal otsustas külastushoone ehitamise vajalikkuse?
 2. Kes ja millal otsustas korraldada arhitektuurikonkursi?
 3. Millisel eelarvereal kajastub konkursi maksumus?
 4. Kes moodustas konkursi žürii?
 5. Millised olid konkursi tingimused?
 6. Millised olid  kuue premeeritud töö eeldatavad ehitusmaksumused?

Vallast sain järgmise „info“ : „Kuivõrd kõnealuse konkursi viis läbi valla sihtasutus SA Rannarahva Muuseum palusime esitatud küsimustele anda selgitusi sihtasutusel enesel.“

Järeldus – vallal ei ole puutumust selle konkursiga! Üsna huvitav olukord – valla, s.t. meie, viimsilaste, mereäärsele maale planeeritakse mahukat (esindus)hoonet ja vallavalitsust ei huvitagi, millist?

Rannarahva Muuseumi juht Janek Šafranovski oli põhjalikum – sain vastused.

 1. Viimsi Vallavolikogu poolt 2.10.2021 kinnitatud „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025“ sätestab Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone rajamise ja selle valmimisajaks 2023.
 2. SA Rannarahva Muuseumi nõukogu arutas juhatuse ettepanekut ja otsustas koosolekul 21.07.2021 nn külastushoone arhitektuurikonkursiga edasi liikuda.
 3. Arhitektuurikonkursi kulud kattis Rannarahva Muuseum omavahendite arvelt.
 4. Žürii moodustas Eesti Arhitektide Liit ja kinnitas SA RRM juhatuse liige.
 5. Konkursitingimused on lisatud EAL koostatud võistlusülesandes.
 6. Konkursile esitatavate tööde suundhind oli 550 000 EUR.

 Niisiis protsess sai küll selgeks. Aga kas see on seaduslik, läbipaistev ja viimsilastele vastuvõetav, on omaette küsimus.

 Arhitektuurikonkursi korraldamine iseenesest ei ole ju taunitav. Kui on plaan külastushoone ehitada, siis on see hädavajalik etapp, iseasi on selle korraldamine kabinetivaikuses.

 Lühidalt võistlusülesandest

Ideekavandiga tuleb anda kaasaegse arhitektuurikeelega lahendus muuseumi ekspositsiooni- ja teenindushoonele ning turu rajatistele ja väikevormidele.

Muuseumihoone, Kingu talu, turuplats ja teised kinnistu hooned tuleb lahendada kontseptuaalse ning planeeringulise tervikuna. Uus hoone tuleb olemasoleva väärtusliku maastiku ja ehitistega siduda kaasaegselt, professionaalselt ja kvaliteetsel arhitektuursel tasemel.

Lubatud on ühe uue täiskorruse ja katusekorrusega, harja kõrgusega kuni 8,5m ja ehitusaluse pinnaga kuni 400 m2 hoone ehitamine.

 Õiguslik taust

Viimsi valla hankekord ütleb sellise hanke kohta järgmist:

„§ 3.   Hangete planeerimine

(1) Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad hanked, vähemalt eeldatava maksumusega alates 10000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu puhul ning eeldatava maksumusega alates 30000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul.

(2) Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava hangete korraldamiseks vallavalitsuse hankespetsialisti ülesandeid täitevale isikule, kes koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.“

Valla 2021. aasta hankeplaanis ei ole kirjas ühtegi Rannarahva muuseumi hanget!

 Konkursist

 Kõigi kuue žürii poolt auhinnatud tööga saab tutvuda siin.

 Jätan avaldamata oma arvamuse töödest, aga olen kindlal seisukohal, et seda oleks tulnud või tuleb nii minu kui teiste viimsilaste käest küsida. Tegemist ei ole eraomaniku ega eraettevõttega, kellel ehk tõesti peale detailplaneeringu kinnitamist tuleb järgida vaid ehitusseadustikku ja teisi norme.

Käesoleval juhul  on tegemist on Viimsi valla sihtasutusega, mis tegutseb valla maa peal ja valla eelarvel.

Hoone, mis sinna (suures osas Viimsi eelarverahadega) ehitatakse jääb eelkõige viimsilaste pilku püüdma või riivama, see ei saa olla sõltumatu looming – see peab olema viimsilastele vastuvõetav!

Tänase seisuga, on viimsilased otsustamisest täiesti kõrvale jäetud.

 Kuidas viimsilasi kaasata?

 Loodetavasti ei ole kaasmisega veel hiljaks jäädud – näiteks võiks žürii poolt auhinnatud kuue töö kohta korraldada rahvaküsitluse ( KOKS, § 2.   Kohaliku omavalitsuse mõiste, lg2, p.2 kohalik omavalitsus teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel), aga eks volikogu peab selle probleemi lahendama.

Ah jaa, üks klausel võistlusülesandest veel – „Arhitektuurivõistlusel väljavalitud ideekavandi alusel on SA Rannarahva Muuseumil kavas tellida võidutöö autoritelt hoone ja väliruumi ehitusprojektid.

Loodetavasti ei ole Rannarahva Muuseum võtnud endale volikogu rolli, ega sõlminud mingeid siduvaid lepinguid hoone projekteerimiseks –  valla eelarve vastuvõtmine on teatavasti volikogu ainupädevuses.

Tunnusfoto: Kristiina Luts.

 Ants Erm on Kogukondade Viimsi esindaja Viimsi vallavolikogus.

Loe samal teemal:

Tanel Ojang: Viimsi vabaõhumuuseumist möödujatele peab säilima vaade merele“

Ivo Rull: mis läks valesti Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone konkursiga?“

 Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuur kütab viimsilaste hulgas emotsioone“

Viimsi Uudised

Jaga: