Kelamit ja Petersood on volikogu aseesimeestena tasustatud JOKK-skeemiga?

14. detsembril toimunud Viimsi vallavolikogu istungil arutati muuhulgas volikogu aseesimeestele makstavate tasude aluste ja põhjendatuse üle.

Kogukondade Viimsi esindaja Ivo Rull tõi välja, et Viimsi vallavolikogus makstakse hüvitist volikogu esimees Lauri Hussarile (Eesti 200) 1278 eurot kuus. Volikogu esimesele asesimehele Jan Treile (Isamaa) makstakse hüvitist 639 eurot kuus ning ka volikogu teisele aseesimehele Pille Petersoole (Vali Viimsi/SDE) samuti 639 eurot kuus.

Samas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) paragrahv 17 lõige 4 sätestab: “Volikogu esimehe või ühe volikogu aseesimehe ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline.”

KOKSis sätestatu kohaselt peaks tasustatud olema vaid ühe volikogu aseesimehe, mitte kahe aseesimehe tegevus.

Volikogu istungil selgitas Viimsi vallavalitsuse õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes Merit Renlund, et Viimsi vallavolikogus ei maksta volikogu teisele aseesimehel mitte palka, vaid hüvitist. Seega vastuolu KOKSiga polevat.

Annika Vaikla (Keskerakond) palus Lauri Hussaril täpsustada volikogu esimese ja  ja teise asesimehe tööpanust. Viimane jättis pikas kõnevoorus antud küsimusele sisuliselt vastamata.

Mari-Ann Kelam (Isamaa) teatas volikogu istungil, et on oma teise aseeesimehe hüvitised annetanud, jättes täpsustamata kui suures osas ning kellele.

Viimsi Uudiste toimetus pöördus Mari-Ann Kelami poole palvega täpsustada, kellele ja kui palju on ta  oma hüvitistest annetanud. Avaldame Kelami täpsustused niipea kui need laekuvad.

Viimsi Uudiste toimetuse arvutuste kohaselt on Mari-Ann Kelamile perioodil veebruar 2019 kuni oktoober 2021 makstud volikogu teiseks aseesimeheks olemise ajal hüvitisi kokku vähemalt 19 173 euro eest. Antud perioodil juhtis teine aseesimees Mari-Ann Kelam volikogu istungit ühel korral.

Tunnuspilt: pexels.com

Viimsi Uudised

Jaga: