Margus Kruusmägi: mina ei ole kindlasti eksitavat informatsiooni jaganud

Viimsi Uudised küsis abivallavanem Margus Kruusmägilt kommentaari Rein Seppeli artiklile “Surfiklubi saaga ehk vallavõimu vassimised ja menetlusreeglite rikkumised“. Avaldame vastulause täismahus.

Surfikooli asukoht kujunes välja koostöös valla spetsialistide, valitsuse ja volikogu komisjonide ja MTÜ esindajate ettepanekute ning erinevate arutelude tulemusena. Surfikooli võimalikke asukohtasid arutati 2015-2016 aastatel vallavalitsuse komisjonide ja töögruppide poolt ja leiti, et võimalik lahendus, arvestades tehnovõrke ja haljastust (puude mahavõtmise vältimist), samamoodi suplusranna asukohta (komisjonilt tuli ettepanek suplusranna alale surfikooli mitte paigaldada) ja lähtuvalt samuti taotleja esitatud ettepanekust tegevuste läbiviimiseks.

Praegusest kavandatud surfikooli asukohast põhjalpoole suundudes asub gaasitrass, lisaks veel teised kommunikatsioonid, mis edasi minnes koonduvad ühtlaste vahedega. Kavandatud asukohas ei asu hoone all ühtegi tehnovõrku, kuna selles kohas need paiknevad kummalgi pool rannakinnistu servade suunas ja hoonealune asukoht on tehnovõrkude vaba (tegemist on osaliselt söötis alaga, mis ei eelda ka kõrghaljastuse likvideerimist ja mille tulemusena pikeneks korrastatud ranna-ala veelgi). Mõisaranna tee otsas asub suur riiklik maaparanduse eesvoolu kraav. Lisaks paiknevad seal reovee kollektor ja vee magistraaltoru, mis kumbki suunduvad Mõisaranna teele. Ka läbib ala elektrivõrk. Olemasolevas hoone asukohas on ühelt poolt MTÜ-le vajalikud tingimused ja teisalt toetab seda asukohta tehnovõrkude paiknemine ranna kinnistul.

Vahtra tee otsa parkla ärajätmise kompromiss tuli algselt volikogu komisjonidest, kes arutasid korduva küsimusena elanike pöördumist. Kompromiss edastati minule ja mina edastasin selle elanikele kohapealsel kohtumisel. Parkla ärajätmine Vahtra tee lõpust on vastutulek elanikele, kuid tee lõppu on kindlasti oluline rajada ümberpööramise plats. Ka on Vahtra tee oluline sellelt seisukohalt, et see on üks väheseid teid Haabneeme lahe kaldal, millelt on suurõnnetuse korral võimalik päästetehnikal ja haagistel vm sõidukitel otse randa / merre sõita.

Mina ei ole kindlasti eksitavat informatsiooni jaganud, info esitamisel olen lähtunud mulle edastatud materjalidest. Mõisaranna tee otsas asub mitmeid kommunikatsioone ja tehnovõrke ja väide, et seal ühtegi kommunikatsiooni ei asu, ei ole õige.

Lisan juurde ka tehnovõrkude paiknemise Mõisaranna tee lõpus asuval alal:

 

Päismikfotol: Parkla Mõisaranna tee pikendusel.

Viimsi Uudised

Jaga: