Õiendus

Viimsi Uudised avaldab toimetusele läkitatud vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja õienduse bussiootepaviljonide teemal muutmata kujul.

„Lp Viimsi Uudised

Olete avaldanud artikli Viimsi valla uute bussiootekodade teemal, viit avaldatud artiklile https://viimsiuudised.ee/kasulik/rajud-sugisilmad-toid-valja-viimsi-uute-bussiootepaviljonide-puudused/ Bussiootekodade teema on kindlasti vajalik ja aktuaalne teema kajastamiseks, kuid kindlasti peab üks endast lugupidav ajakirjanduslik väljaanne (milleks Viimsi Uudised end tituleerib) kinni ka Eesti ajakirjanduseetika koodeksist http://www.asn.org.ee/koodeks.html,

Ebatõene ja eksitav info

Artiklis on järgnev lause „Seega on bussi ootamine halva ilmaga uutes paviljonides ebameeldivam kui varem rajatud pleksiklaasist rohkem suletud ootekodades.“ Lause on täis valeinfot. Esiteks ei ole varasemad ootekojad pleksiklaasidest klaasidega vaid karastatud klaasist.

Teiseks on täiesti vale väide, et varasemad ootekojad olid rohkem suletud. Nimelt puudutas sotsiaalmeedia postitus Viimsilaste grupis ootekoja otsa tuulutusava, millelt tulid pritsmed ühele pingiotsale. Võrdleme nüüd  varasemate mudelite tuulutusavade avatust:

Foto 1. Vana mudel – kõrge ligi 0,6 m kõrguse tuulutusavaga  ja kitsa räästaga ootekoja külg

Foto 2. Vana mudel II – ligi 0,4 m kõrguse tuulutusavaga ja kitsa räästaga ootekoja külg

Foto 3. Viimsi Uudised leheküljel olev foto uuest ootekojast (allikas: viimsiuudised.ee)

Nagu näha, siis varasemad olid oluliselt avarana tuulutusavaga ja kitsama räästaga. Uuel ootekojal on kitsam ava ja laiem räästas. Artiklis on kajastatud valeinfot, palun see kõik eemaldada.

Vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile:

3.5. Toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava/edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.

4.1. Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

Kogu artikli kontekst on tervikuna eksitav, loob väära arusaama probleemist, võimendab ühte episoodi jne. Pole võrreldud uusi ja vanemaid ootekodasid faktipõhiselt. Arvamusi ja fakte pole eristatud. Pole võrreldus näiteks Tallinna uute ootekodadega, kus küljeseinu enam sageli ei pandagi. Üks artikkel võiks kajastada olukorda laiemalt, et inimene haaraks konteksti ja üldist fooni. Seda aga ei ole. Palun artiklit oluliselt täiendada või kallutatud foon eemaldada.

Autorluse viide vale

Artiklis on kirjutatud „Vallavalitsuse tellimusel valmistasid uute bussiootepaviljonide disainilahenduse Eesti Kunstiakadeemia tudengid.“ Tegemist on täiesti vale infoga. Palun see eemaldada.

Sisuline kommentaar

Oleksite võinud küsida ka kommentaari aga pole seda teinud, kuigi Viimsi Uudistele on teada, et ma vastan alati kiirelt. Seda enam, et küsimus oleks nagu suunatud Viimsi vallale aga vallale sõna ei anta.

Palun viia sisse parandused ja täiendused. Tänan juba ette.

Lugupidamisega

Alar Mik

ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja“

***

Toimetuse kommentaar

Alar Mikul on õigus, et uute ootepaviljonide konstruktsioonis pole kasutatud pleksiklaasi, vaid tegelikult hoopiski karastatud klaasi. Ilmastiku eest ebapiisavat kaitset pakkuva paviljoni puhul pole aga sisulist vahet, kas kasutatud on pleksiklaasi või karastatud klaasi.

Alar Mik vaidlustab ilmaasjata ootepaviljonide tuulutusavade ja räästa kitsuse teema, sest nendest asjadest Viimsi Uudistes ei ole kirjutatud.

Alar Mik eksib, kui väidab imperatiivselt, et täiesti vale info on uute bussiootepaviljonide disainilahenduse loomine Eesti Kunstiakadeemia tudengite poolt.13. septembri 2019 Viimsi Teatajas kirjutab Alar Mik pikemas artiklis ise, et uued bussiootepaviljonid on rajatud Eesti Kunstiakadeemia tudengite ideelahenduse edasiarendusena.

Viimsi Uudiste lugu bussiootepaviljonidest toetub kümnete viimsilaste poolt sotsiaalmeedias antud hinnangutele ning ei pretendeeri absoluutsele tõele.

Loe samal teemal:

„Rajud sügisilmad tõid välja Viimsi uute bussiootepaviljonide puudused“

 Viimsi Uudised

Jaga: