Tammede pargi hanke korraldamisel pani vallavalitsus täiega puusse

Vastuses arupärimisele toob abivallavanem välja vallavalitsuse mastaapse möödapaneku Tammede pargi rajamiseks korraldatud riigihankel.

Abivallavanem Margus Kruusmägi kirjutab volikogu liikmete Ants Ermi ja Ivo Rulli (Kogukondade Viimsi) esitatud arupärimise vastuses muuhulgas järgmist:

„Viimsi Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 524 otsustati välja kuulutada avatud hankemenetlusega riigihange Tammede pargi rajamiseks. Avaldatud hanketeates oli hanke eeldatav kogumaksumus 800 000,00 eurot ilma käibemaksuta. Hankele laekus kolm pakkumust:

1) OÜ RTS Infraehitus, maksumusega 1 497 697,86 eurot ilma käibemaksuta;

2) Tallinna Teede Aktsiaselts, maksumusega 1 866 184,66 eurot ilma käibemaksuta;

3) Montreco OÜ, maksumusega 2 229 518,40 eurot ilma käibemaksuta.

Lepingut ei sõlmitud, kuna kõik riigihanke menetluse käigus esitatud pakkumused ületasid hangitavate tööd eeldatavat maksumust. Kuna isegi odavaim esitatud pakkumus ületas pea kahekordselt hanke eeldatavat maksumust ja eelarves planeeritud vahendeid, lõpetati Viimsi Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 3 hankemenetlus kõigi pakkumuste tagasilükkamisega.“

Kas tõesti oli viga kolmes pakkujas, kes kõik tegid turuhindadest lähtuvad pakkumised? Või hoopiski Viimsi vallavalitsuses, kes tahtis suurt ja kallist parki rajada kaks korda odavamalt kui turul tegutsejad seda võimalikuks pidasid?

Tunnusfoto: fragment Tammede pargi arhitektuurikonkursi võidutööst „Tõru“.

Loe samal teemal:

„ON, MIDA OODATA! Arupärimine Tammede pargi tegemata jätmise kohta“

„Kuhu on jäänud Tammede park?“

Viimsi Uudised

Jaga: