Kaasava eelarve ideekorje saak on 86 ettepanekut

Viimsi kaasava eelarve ideekorje esimene saak on 86 ettepanekut.

Oktoobri lõpuks viimsilaste poolt esitatud ideed võib laias laastus jagada  kuude gruppi.

Esiteks teed ja transport.

Siia kuuluvad ettepanekud pikenda bussiliini, rajada uus bussipeatus ning panna käima isesõitev buss. Soovitakse teha foore ja foorijuhtimissüsteeme, rajada kõnniteid, teevalgustust, motorada ja BMX krossirada. On ettepanekud uuendada ja täiendada kergliiklusteid ning süvendada sadama sissesõitu.

Teiseks avalikud üritused.

Selless gruppi liigituvad advendikontserdite ja Viimsi jõuluturu korraldamine, aastavahetuse ühiselt tähistamine, alevi- ja külakoosolekute korraldamine, samuti Naissaare Merekindluste jooksu korraldamine.

Kolmanda grupi moodustavad taristu arendamise ideed.

On mitmeid ettepanekuid teha mängu- ja spordiväljakuid, uisuplats ning jõulinnakuid, ühendada terviserajad ning rajada elamusspordikeskus. Uuendada korvpalliväljakut ja taluturgu, rajada kirsipuude park ja allee, koerte jalutusplats ning kogupere ajaveetmise koht. Korrastada veehoidla ümbrus, rajada laululava, kõlakoda, külakiik ja varikatusealune külaplatsile ning külaplats. Parandada liikumispuuetega inimeste juurdepääsu ühiskondlikele hoonetele ja teha eskalaator astangu trepile. Paigaldada talisuplejatele randa riietuskabiinid, rajada erinevaid rattaparklaid, rajada poksinurk jõulinnakusse ning pehme kattega jooksu- ja kõnnirajad.

Neljandaks saab välja tuua noorte tegevusi soodustavad ettepanekud.

Bändiruumi ja stuudio loomine, digipöörde korraldamine põhikooli loovainetes. Püünsi koolis taristu arendamine. Skatepargi, siserambi ja snowpark’i rajamine, ratta- ja rulapargile katuse ehitamine. Viimsi kooli lastele ohutu liiklemise korraldamine.

Viienda kategooria moodustavad kogukondlikkus toetavad tegevused.

Pakutakse valla kõikidele elanike veebis ühtse huvitegevuse keskkonna ning koostööpakkumiste portaali loomist. Nutikat koolitoidu ülejäägi päästmist ja kogukondlikku ümberjaotamist. Põlvkondade vahelise galerii loomist. Soovitakse rajada Aiakohvik, Asulaaed ja koertekohvik. Uuenda huvikeskuse heli- ja valgustehnikat. Viia läbi Viimsi peatänava konkurss. Ning teha Naissaarele Schmidti muuseum.

Kuues grupp tuleb kokku keskkonnaalastest ettepanekutest.

Jäätmesorteerimise tiigrihüpe ja jäätmejaama renoveerimine, loodusõpperaja tegemine rabasse, mesila rajamine, tiigi puhastamine ja korrastamine.

Täpse ülevaate kõikidest esitatud ideedest saab SIIT.

Loe samal teemal:

„Ülevaade Viimsi kaasava eelarve korrast“

„Ivo Rull: kaasav eelarve tugevdab kogukonnatunnet“

Viimsi Uudised

Jaga: