Jaak Sepp: vallale ei tohiks üle jõu käia 6-7 prügikasti paigaldamine ja tühjendamine

Randvere küla elanik Jaak Sepp pöördus vallajuhtide poole ettepanekuga panna Randvere ning Tammneeme mereäärsete teedele ja haljasaladele prügikaste.

Kirjas märgitakse: “Igal aastal korjame nii meie pere kui ka teised ümbruskonna elanikud ümbruskonna teedelt-metsaalustelt prügi ja mahaloobitud prahti ning viime selle oma kodustesse prügikastidesse. Kindlasti ei ole see meie hobi ega meelistegevus vaba aja sisustamiseks, vaid ainus võimalus keskkonda vähegi puhtam hoida.

Tõstatasin küsimuse ettepanekuteks ja kommnetaarideks Randverelaste grupis ja vastavalt laekunud infole edastan Teile taotluse koos skeemi ja prügikastide paigaldamiseks.

Kliki pildil selle täisvaate avamiseks.

Hetkel ei ole piirkonnas ainsatki avalikku prügikasti ja see on kindlasti üheks põhiliseks prügistamise põhjuseks piirkonnas. Inimestel, kes avalikke alasid ning rannaäärt külastavad, ei ole lihtsalt tekkivaid väikejäätmeid kusagile panna.

Kindlasti ei tohiks omavalitsusele, kus on hästi toimiv kommunaalmajandus, üle jõua käia 6-7 prügikasti paigaldus ja tühjendamine 1 kord kuus. Hetkel ühisala prügimajanduse kogukonna kaela jätmine ei ole jätkusuutlik ning on ebaõiglane.

Lisaks skeemil märgitud punastele kohtadele on kogukonnal palve paigaldada prügikastid ka Hansunõmme bussipeatuse juurde ja Silva tee algusesse.“

Tunnusfoto: printerest.com.

Viimsi Uudised                                                                                                                                 

Jaga: