ANDRES JAANUS ja MÄRT PUUST: vallavalitsus varjab Tammelaane kohta laekunud ettepanekuid

Randvere koolis 22. augustil vallavalitsuse poolt korraldatud Tammelaane planeeringuala teemalise koosoleku järel üllitati pressiteade, kus lubati järgneva kuu aja jooksul kokku kogutud arvamused grupeerida ja elektrooniliselt kogukonna liikmetele tutvumiseks välja panna.

Selle kohta, kas ja kuidas nendest ettepanekustest kokkuvõtteid tehti, puudub teadmine, aga 22. oktoobril ilmus valla kodulehele üks hoopis rohkem küsimusi tekitav küsitlusvorm, millele anti reageerimisaega kuni 5. novembrini. Vastata võivad kõik ja nii palju kordi, kui südametunnistus lubab.

Kuhu siis lubatud tutvustus jäi? Riigikohus küll tühistas 2022. aasta detsembris Tammelaane detailplaneeringu, ent vallavalitsuse väitel on planeerimismenetlus endiselt pooleli. Seega pole teemaga haakuv kirjavahetus, eriti veel vallavalitsuse kui menetluse läbiviija poolt initsieerituna, mitte lihtsalt arvamuse avaldamine, vaid sellesama planeerimisprotsessi osa. Tulenevalt seadusest peab planeerimismenetlus olema avalik ja igaühel on õigus saada asjakohast teavet.

Kogukonna esindajatena tegime vallavalitsusele korduvalt ettepaneku laekunud arvamustega kasvõi vallamajas kohapeal tutvumiseks, kui neid muudmoodi avalikustada pole mingil põhjusel võimalik. Andsime ka lubaduse, et ei anna avalikkusele küsitluse „algmaterjalide“ kohta teavet enne, kui veebiküsitlus on lõppenud. Meie palvetele pole reageeritud.

Selline planeeringuala tuleviku kohta väidetavalt olulise info varjamine aga hoopis toidab kahtlusi, et küsitluses kaalumisele pandud ettepanekud ei pruugigi kattuda vallakodanikelt saabunud tagasisidega. Alust umbusuks annab kasvõi see, et septembris vallavalitsusele 210 allkirjaga edastatud ettepanekust mitte planeerida elamuid Tammelaane detailplaneeringu alale, lõpetada planeeringumenetlus ning jätta see ala kaitstud rohealaks kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringutega jäeti veebiküsitluses olulised punktid välja. Küsitluses on sarnase ettepaneku (V) selgituses öeldud vaid, et selle realiseerumisel lõpetatakse menetlus, kuid jäetakse lisamata, et sel juhul jäävad alal kehtima ka kõrgema taseme planeeringutes sätestatud looduskaitselised piirangud.

Koos ettepanekuga esitasid 210 vallakodanikku palve, et nende häält arvestataks ka järgneval küsitlusel. Ennekuulmatu oli aga abivallavanem Alar Miku reaktsioon. Paberil kogutud allkirju vallavalitsus lihtsalt ignoreeris, tuues arusaamatuid põhjendusi, et küsitluse keskkond oli täiesti kontrollimatu (!?) ja vallavalitsus ei tea, kas pakuti välja ka alternatiive.

Teades aga, milliseks soperdiseks on kujunenud käimasolev veebiküsitlus, võib vähemalt need 210 allkirja lugeda usaldusväärseks ja ka tagantjärele kontrollitavaks.

Vallaelanikud said sellise käitumisega selge signaali, et rohujuuretasandilt ei oodata mingit algatust, vaid tuleb oodata, millal antakse luba „mäe pealt“, kas ja kuidas oma arvamust üldse avaldada saab. Samal ajal serveerib vallavalitsus kogu protsessi kui planeeringuala tuleviku kujundamist koos kogukondliku sisendiga.

Veebiküsitlust ei saa nagunii enam tõsiselt võtta, võib vaid oletada, et kogu selle jandi taga on vallavalitsusele avaldatavast survest tingitud ebakindlus ja otsustamatus. Veel suve alguses oldi kogu planeeringumenetluse lõpetamise teel, kuid nüüd tehakse kogukonna selgest hoiakust hoolimata järeleandmisi ühele eraisikule ja nimetatakse seda „tasakaalu“ otsimiseks. Ometi on ka Riigikohus oma otsuses öelnud, et kinnistuomaniku erahuvi elamuarenduseks ei saa pidada kaalukaks.

Andres Jaanus ja Märt Puust saavutasid 2022. aasta detsembris Riigikohtus lahendi, millega Tammelaane detailplaneeringu kehtestamine tunnistati ebaseaduslikuks.

Tunnusfoto: Allkirjade kogumine „kontrollimatus“ keskkonnas (autor Raivo Kaare).

Loe samal teemal:

REPLIIK: vallavalitsuse libaküsitlus ummistati“

JUHTKIRI: vallavõimu manipulatsioonid ja kaasamise etendamine Tammelaane näitel“

ANDRES JAANUS ja MÄRT PUUST: varjuteater Tammelaane küsitluse taustal“  

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: