Andres Jaanus: tere tulemast tagasi, Norringi!

Hiljuti saadeti vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmetele kommenteerimiseks uue kohaliku kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu.

Muuhulgas oli seal välja toodud nimeküsimus, sest kaitseala paikneb keset Viimsi poolsaart, mis seni on inimasustusest eemale jäänud ja ka ajaloolistel kaartidel pole selle metsamassiivi kohal ühtegi nimeviidet.

Küll on neid unustusehõlma vajunud kohanimesid rannikualadel ja külade vahetus läheduses. Üks säärane tähistab mereäärset metsaala Tammneeme ja Randvere külade piiril, ulatudes endiste rannakaitsepatareideni Tiitsu teest idas. Tähelepanelik lugeja tunneb ehk ära, et jutt käib kurikuulsast Tammelaanest ja selle lähiümbrusest. Põlisviimsilased on aga seda kohta kutsunud mäletamatutest aegadest Norringi (Noringi) metsaks. Inimasustus on ala riivanud niivõrd, et kitsa mereäärse ribana jäi osa sellest Randvere  küla endise Kilu talu valdustesse.

Nimi Tammelaane käib kinnistustoimikust esmakordselt läbi alles 2012. aastal ning uuesti 2015. aasta 18. detsembril, kui see ala kinnistamisavalduse alusel Tiitsu tee 5 küljest eraldati.  Vaid paar päeva hiljem esitas sama aasta oktoobris loodud Tammlaane Kodu OÜ Viimsi vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu algatamiseks, millega taotleti senise maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist elamu- ja transpordimaaks. Seega võib öelda, et praeguseks omakorda tükeldatud Tammelaane kinnistu on loodudki kinnisvaraarenduse eesmärgil ega oma mingisugust ajaloolist pidet.

Norringi mets ise on tormaka ehitustegevuse käigus suuresti oma loodusliku ilme kaotanud, kuid omal kohal on jätkuvalt mitu suurt rändrahnu (k.a EELIS-e ürglooduse objektide nimekirja kuuluvad Roosakivi ja Nelikkivid) ja hulk põlispuid. Kuna riigikohtu otsusega on edasine ehitustegevus sellel alal välistatud, jääb loota looduse isetaastumisvõimele. Tõsi, see võib võtta aega aastakümneid. Looduse arutu ümberkorraldamise ja inimliku ahnuse sümboliks saanud Tammelaane tuleks aga nüüdsest heita ajaloo prügikasti. Tere tulemast tagasi, Norringi!

Andres Jaanus on Viimsi vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige (Kogukondade Viimsi)

Tunnusfoto: Vaade Norringi metsale enne ehitustööde algust aastal 2020 (autor Märt Puust).

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: