REPLIIK: Äigrumäel kinnisvaraarendus täies hoos, maad sotsiaaltaristu rajamiseks alles taotletakse

Viimsi vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) saatis 20. märtsil taotluse Keskkonnaministeeriumile, milles soovitakse riigilt 63 769-ruutmeetrise pindalaga kinnistu tasuta võõrandmist Viimsi valla omandisse.

Vallavanem toob välja, et seda maad soovitakse kasutada erineva sotsiaaltaristu rajamiseks. Vallavanem kirjutab: “Viimsi Vallavalitsusel on perspektiivis kavas rajada Äigru kinnisasjale lasteaed koos mänguväljakutega, pallimängude ala, jõulinnak, park loomade liikumisteega (tagamaks rohealade sidusus ja toimivus). Ühtlasi on Viimsi vald kavandanud kinnisasja Äigru ida-kagu osasse kogukonna õunapuuaia koos pargiga. Kinnisasja põhja-kirde osasse on kavandatud puurkaevud koos parkimisega- veehaare ja veepuhastusjaam, et seeläbi hajutada AS Viimsi Vesi veehaaret ja kasutada põhjaveeressurssi säästlikumalt. Kogu ala munitsipaalomandisse andmine võimaldab luua piirkonda vajaliku sotsiaalse taristu, rekreatsioonitaristu, elutähtsa teenuse taristu ja ala ise aitab sealjuures tervikuna tagada rohevõrgustiku sidusus.”

Täies mahus on võimalik vallavanema taotlusega tutvuda SIIN.

Viimsi Uudiste toimetuse hinnangul näitab antud taotlus, et vallavalitsus teeb arendustegevusi ebaloogilises järjekorras. Juba on antud erinevatele kinnisvaraarendajate Äigrumäel arenduste tegemiseks roheline tuli (nt Väike-Taani – 176 elamuühikut, Suure-Allikmäe – 33 elamuühikut). Nüüd aga alles alustatakse tegelemist küsimusega, et vallal oleks olemas ka maa, kuhu saaks rajada piirkonna elanike kasvule vastavat sotsiaaltaristut.

Keskkonnaministeerium võib, aga pruugi Viimsi valla esitatud taotluse rahuldada.

Tunnuspilt: riigilt vallale taotletav kinnistu asub Pärnamäe kalmistu läheduses.

Loe samal teemal:

Vallavalitsus kinnitas Äigrumäele 33 eramuga detailplaneeringu”

Äigrumäele rajatav arendus toob valda 176 elamuühikut”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: