Ants Erm soovib tõsta toetust Viimsi eakatele 125 euroni

Viimsi vallavolikogu liige Ants Erm (Kogukondade Viimsi) soovib valla II lisaeelarvega tõsta eakate ühekordset toetust seniselt 110 eurolt 125 eurole.

Antud parandusettepaneku kogukulu on 36 tuhat eurot ning selle katteallikana nähakse Järve tee eesvoolu rekonstrueerimise kulude vähendamist sama suure summa võrra.

Ettepaneku seletuskirjas toob Ants Erm välja, et Järve tee eesvoolu rekonstrueerimise riigihanke võitis  2018. aasta lõpus OÜ Levinson pakkumisega 94 484 eurot, millele lisandub käibemaks.

„Paraku oli Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond (juhataja hanke ajal Alar Mik) oli vaikinud maha tõsiasja, et neil puudus (ja puudub tänaseni) Rohuneeme tee 80 omanike luba tõsta Järve tee 5 vee- ja reoveekanalistasioon ümber Rohuneeme tee 80 kinnistule.

See tõsiasi sai osalistele lõplikult selgeks tänavu 23. mail, mispeale Viimsi Vesi teatas oma 30. mai kirjaga, et loobub Rohuneeme tee 80 kinnistu sees ühisvee- ja kanalisatsiooni toru tööde teostamisest.

Seega, II lisaeelarves planeeritud tööde maht on vähenenud vähemalt poole võrra ja on mõistlik vabanevad vahendid suunata sinna, kus neid rohkem oodatakse,“ märgib Erm ettepaneku seletuskirjas.

Ettepanek oli arutlusel 14. juunil volikogus  toimunud Viimsi valla 2022. aasta II lisaeelarve arutelul.

14. juuni volikogu istungil proovis küsimuste ja sõnavõttudega Ermi esitatud muudatusettepanekut naeruvääristada volikogu liige Antoon van Rens (sotsid/Vali Viimsi). Hääletuselt taandas enda oma pensionäri staatusele viidates Raimo Tann (Keskerakond). Volikogu istungilt puudus Stig Rästa (Eesti 200).

Ettepaneku poolt hääletasid Ilja Ban, Annika Vaikla, Tanel Ojang, Ivo Rull ja Ants Erm.

Vastu hääletasid Lauri Hussar, Atso Matsalu, Antoon van Rens, Pille Petersoo, Jan Trei, Jaanus Koni, Siiri Visnapuu, Tanel Einaste, Aivar Sõerd, Siim Kallas ja Martin Reim.

Erapooletuks jäid Kristel Menning, Meelis Saluneem ja Mari-Anna Kelam.

Tunnusfoto: Ants Erm räägib kogukonna rattamatkast osavõtjatele Pringi küla kinnisvaraarenduste taustast.

Viimsi Uudised

Jaga: