Kogukondade Viimsi nõuab vallavanemalt vastamist ja vastutamist

Viimsi vallavolikogu 14. juuni istungil esitasid Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm, Tanel Ojang ning Ivo Rull arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond).

Arupärimine on seotud Kompostiväljakul toimuvaga ning selles soovitakse, et vallavanem lõpuks ometi vastaks, mis seal toimub ning võtaks ka toimuva eest vastutuse.

Alljärgnevalt toome ära arupärimise teksti koos fotodega.

“Illar Lemetti, Teie teatasite 2020. aasta aprillis volikogus, et Kompostiväljakul tegutsev AVTootmine OÜ ei ladusta seal prügi, vaid tegeleb eelmise omaniku poolt tekitatud jäätmete likvideerimisega.

Aastatel 2020 – 2022 on erinevates meedia- ja sotsiaalmeedia kanalites ilmunud kümneid foto- ja videomaterjale, mis tõendavad, et Kompostiväljakul jätkub aktiivne jäätmekäitlus. Näha on, et need jäätmed on sinna toimetatud hiljaaegu. Ja teada on, et nende käitlemiseks puudub seal opereerival ettevõttele luba.

Lisaks on tänavuse aasta esimeses kvartalis rajatud Kompostiväljaku tee ja Reinu tee risti massiivne raudvärav sildiga “Eratee”.

Tegelikkus on, et Kompostiväljakul jätkub aktiivne jäätmekäitlus. Selle tõenduseks esitame teile personaalselt tänavu 13. juunil tehtud fotod, millele on näha nii hulgaliselt plastijäätmeid kui ehitusjäätmeid.

Lisame, et kui Teil on jätkuvalt kõhklusi ja kahtlusi Kompostiväljakul tegelikult toimuva suhtes, saame Teile esitada ohtralt täiendavat foto- ja videomaterjali.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kas tunnistate, et ligi 2,5 aasta jooksul, mil olete olnud Viimsi vallavanem, on Kompostiväljakul jätkunud ebaseaduslik jäätmekäitlus?
  2. Kui kaua lubate vallavanemana ettevõttel AVToomine OÜ jätkata Kompostiväljakul ebaseaduslikku jäätmekäitlust?
  3. Kes ja millistel asjaoludel lubas Kompostiväljaku tee ja Reinu tee risti paigalda massiivse tõkkeaia sildiga “Eratee”?
  1. Kuidas saavad viimsilased Kompostiväljakule toimetada oma aedades tekkivat komposti?

Vastuseid arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Tunnusfoto: plasti- ja ehitusjäätmed Kompostiväljakul, pildistatud 13. juunil 2022.

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: Kompostiväljakul haiseb”

Viimsi Uudised

Jaga: