Märksõna: Viimsi vallavolikogu

BREM: meile ei ole antud võimalust kaasa rääkida

BREM Kinnisvarahaldus OÜ juhatuse liige Risto Mägi teatas kirjas Viimsi vallavolikogu liikmele Ivo Rullile (Kogukondade ...

Vald kavatseb sundvõõrandada kolm Toomas Tooliga seotud kinnistut Haabneeme ranna lähistel

Viimsi vallavalitsus on koostanud detailplaneeringu algatamise eelnõu Haabneeme rannaala lõunaosa muutmiseks puhkeotstarbeliseks piirkonnaks.

Kogukondade Viimsi taotleb pikaajalise veemajanduskava põhjalikku arutelu ning olulist täiendamist

Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas 28. mail valla 12-aastase veemajanduskava projektile täiendusettepanekute paketi, milles taotletakse arengukava ...

Kogukondade Viimsi taotleb oma esindajate komisjonidesse ennistamist

TÄIENDATUD! Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas 14. mai volikogu päevakorda kaks eelnõu ennistamaks võimuliidu ühepoolse teerullipoliitika ...

LUGEJAKIRI: kas mõnele mehele on piss pähe löönud?

Toimetusele saatis pika ja värvika kirja viimisilane M.S., millest saame avaldada vaid lõigu ning sedagi ...

Stig Rästa maja müügis 620 tuhande euroga

Muusik ning 2021. aastal Viimsi vallavolikokku valitud Stig Rästa (Eesti 200) on pannud oma Viimsis ...

KÕVA SÕNA: volikogu liige osundab valla suurele laenukoormusele

„KÕVA SÕNA“ on Viimsi Uudiste igapühapäevane rubriik, milles avaldame kirjanduses, meedias või sotsiaalmeedias viimsilastelt või ...

Kogukondade Viimsi esindajate avalik pöördumine volikogu esimehele

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Tanel Ojang ja Ivo Rull saatsid 17. aprillil avaliku pöördumise ...

Vallaelanik taotleb vallaametnikelt õigusvastaste kulude väljamõistmist

Vallaelanik Viktoria Tuulas on saatnud vallavolikogu esimees Atso Matsalule (Eesti 200) taotluse vallavalitsuse ametnike õigusvastase ...

VANA VASK! Siim Kallas ihales 1000-eurost automaksu

Vana Vask on rubriik, milles meenutatakse viimsilastele erinevaid uudiseid Viimsi vallas varem toimunust või viimsilaste ...