Vallavanemale esitatud arupärimisele oodatakse vastust vallavanemalt

Viimsi vallavolikogu 16. jaanuaril istungil esitasid Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond).

Arupärimine käsitleb Randvere kooli juurdeehituste kallinemist ning toome selle alljärgnevalt ära täismahus:

“Randvere koolile ujula ning juurdeehituse rajamine venis tähtajast aasta võrra kauemaks ning tööde eest maksti meie hinnangul algses lepingus fikseeritud summast vähemalt 800 000 eurot rohkem.

Randvere kooli ujula ja juurdeehitusega tegeles 100% Viimsi vallale kuuluv OÜ Viimsi Haldus. Varasemalt on vallavalitsuse liikmed kinnitanud, et OÜ Viimsi Haldus lepingupartnerite, tänaseks pankrotistunud ettevõtete Eviko ja Eviko Insenerbürooga sõlmitud esialgse lepingu summa kallines vähemalt poole miljoni euro võrra. Samuti on kinnitatud, et  2023. aasta suvel ehitajatele täiendavate tasude maksmist arutati korduvalt ka Viimsi vallavalitsuse istungitel.

Teil kui Viimsi vallavanemal on kohustus lähtuvalt Viimsi valla põhimääruse § 55 (11) kohaselt anda “volikogule aru ametiasutuse tegevusest”.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Milline oli täpne summa, mis tasuti kokku ettevõtetele Eviko ja Eviko Insenerbüroo aastatel 2021 – 2023 Randvere kooli juurdeehitustel tehtud tööde eest?
  2. Milline oli täpne summa, mis tasuti kokku kõikidele aastatel 2021 – 2023 Randvere kooli ujula ja juurdeehituse rajamisega tegelenud ettevõtetele või FIE-dele?
  3. Kuidas ja millal kavatseb OÜ Viimsi Haldus likvideerida Randvere kooli ujula ja juurdeehituse rajamisel ebakvaliteetselt teostatud tööde tagajärjed (nt lubatust kõrgem ventilatsioonisüsteemi müratase)?

Loodame, et seekord täidate Viimsi valla põhimäärusega vallavanemale pandud kohtustust anda volikogule aru ametiasutuste tegevusest. Mis tähendab, et vastate OÜ Viimsi Haldusele Randvere kooli juurdeehituste tekkinud täiendavate rahaliste kulutuste ja võlgnevuste kohta isiklikult.

Vastuseid arupärimise küsimustele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Kahele eelmisele vallavanemale adresseeritud arupärmisele on vastanud kirjalikult abivallavanemad Katrin Markii ja Annika Vaikla (Keskerakond) ning ühel korral suuliselt Alar Mik (Reformierakond).

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

VIDEOREPLIIK: abivallavanem Mik võiks olla ka mõminaräppar”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: