FOOKUS: loe, kes toetasid Haabneeme ranna lähistele kortermajade ehitamiseks tingimuste loomist

Möödunud aasta oktoobris toimunud Viimsi vallavolikogu istungil arutati teiste küsimuste seas ka tingimuste muutmist, mis võimaldavad Haabneeme ranna lähistele Laivi DP alale ehitada kortermaju.

Tegemist on 2013. aastal toonase volikogu poolt kehtestatud detailplaneeringuga, kuhu nüüd arendaja on asunud ehitama Riviera Viimsi nimelist kortermajade kvartalit (esimeses etapis 76 korteriühikut).

2013. aastal Laivi DP-d kehtestades nähti ette sinna ligipääs Muuli ja Kivila teelt. Oktoobriks 2022 oli selgunud, et nendelt teedelt ei võimalda vahepealse kinnistu eraomanik ligipääsu Laivi DP alale.

Seega oli Viimsi võimuliidul oktoobris 2022 kaks põhimõttelist valikut.

Esiteks jätta 2013. aastal kehtestatud detailplaneering toona sätestatud tingimustel muutmata. See tähendanuks, et tänasel Laivi arendusala omanikul poleks olnud võimalik alustada Haabneeme ranna lähistele kortermajade ehitamist.

Teiseks muuta osaliselt detailplaneeringu tingimusi, võimaldades Laivi kinnistu omanikule rajatavale arendusele ligipääs Kaluri tee kaudu.

Viimase ettepanekuga tuli ka abivallavanem Alar Mik (Reformierakond) volikokku. Sissejuhatavas sõnavõtus rõhutas Mik, et muudatustega seoses renoveeritakse Muuli tee lõik alates Rohuneeme teest kuni arendusalani, ehitades selle 1,5 m laiemaks. Kaluri tee laiendus on plaanis lõpetada 2023. aasta lõpuks. Ning Laivi arendusalale rajatakse maha võetud puude asemel Kivila park uute puude, mänguväljaku, pinkide ja muuga.

Volikogu liige Meelis Saluneem (EKRE) meenutas, et kui 2013.aastal Laivi detailplaneering kehtestati, siis oli sel teemal terav arutelu. Paljud volinikud olid toona selle DP-ga nõus vaid juhul, kui ehitustegevus hakkab käima läbi Muuli tee, et mitte häirida Kaluri tee elanikke. Kaluri tee all on palju kommunikatsioone, mis võivad ehituse käigus puruneda.

“Kuidas on võimalik, et ehitustee puudub, aga ehitusluba on väljastatud?” küsis Saluneem.

Mik vastas, et kommunikatsioonide ja tehnovõrkude kohta on ehitusluba väljastatud ning selle  kaalutlusdetaile ta hetkel ei oska selgitada. Ning selgitas, et amortiseerunud taristu saab tervikuna korda, piirkond korrastub rohkem kui algselt ette nähti ilma et vald peaks lisakulusid tegema.

Saluneem küsis veelkord, et kuidas on võimalik väljastada ehitusluba, kui juurdepääs puudub? Mille alusel ehitusluba väljastati?

Mik vastas, et ehitusluba ei määra ligipääsu. Ja lisas, et volikogul on võimalik nõuda algse DP muutmata jätmist.

Volikogu liige Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) küsis avaliku huvi kohta. DP algsel kehtestamisel nähti ette ligipääs Muuli ja Kivila teelt, nüüd suunatakse suur liiklusvoog Kaluri teele – kas see on avalik huvi?

Mik vastas, et avalik huvi on see, et maksumaksja raha kasutatakse võimalikult säästlikult ja valla keskkond oleks võimalikult hea. Rajatakse uus keskkond, elukeskkond paraneb.

Rull küsis täpsustuseks, mis on ülejäänud viimsilaste huvi, peale Riviera tulevaste elanike? Randa tulevad korterelamud. Enamik viimsilasi saab sellest suurema liikluse, ehitusega kaasneva müra ja halvendatud ligipääsu randa.

Mik vastas, et paraneb keskkond, kui rajatakse kõnniteed, parkimine tehakse korda, luuakse rattaparkla, teed laiendatakse. Enam ei otsusta detailplaneeringu kehtestamist, see otsus on tehtud 2013.aastal.

Meelis Saluneem tegi repliigi, milles ei nõustunud Mikuga. Kui jääks kehtima 2013.aasta detailplaneering, siis jääks Riviera arendus tulemata.

Mik vastas, et sel juhul võib juhtuda, et kohus määrabki teiselt poolt ligipääsu. Aga see võib tähendada, et park jääb tulemata.

Saluneeme sõnul rajatav park küll kellegi elukeskkonda ei paranda. Maha võetakse suured puud ja asemele istutatakse piitsavarred. Kaalukeeled on tugevalt olemasoleva haljastuse poolt.

Jägnevalt seadustati vallavalitsuse koostatud eelnõu, mis võimadab muudetud tingimustel Haabeneeme ranna lähistele kortermajade ehitamist, 11 poolt, 2 vastu ja 1 erapooletu häälega.

Poolt hääletasid Ilja Ban (Keskerakond), Lauri Hussar (Eesti 200), Tanel Einaste (Reformierakond), Siim Kallas (Reformierakond), Jaanus Koni (Reformierakond), Martin Reim (Reformierakonna nimekiri), Jan Trei (Isamaa), Antoon Hubert Van Rens (Vali Viimsi/sotsid), Aivar Sõerd (Reformierakond), Annika Vaikla (Keskerakond) ja Siiri Visnapuu (Reformierakond).

Vastu hääletasid Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) ja Meelis Saluneem (EKRE).

Erapooletuks jäi Mari-Ann Kelam (Isamaa).

Hääletuse ajal puudusid volikogu istungilt Ants Erm, Atso Matsalu, Kristel Menning, Tanel Ojang, Pille Petersoo, Stig Rästa ja Raimo Tann.

Tunnuspilt: Laivi arendusala 1.detsembril 2022.

Loe samal teemal:

“Alar Mik viskus Haabneeme randa ehitatavate kortermajade kaitsele”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: