FOTOGALERII: Taivo Luik raadas jõuliselt metsa kinnisvaraarenduseks

Viimsi volikogu liige Taivo Luik (Reformierakonna nimekiri) on koos partneritega arendamas kinnisvaraprojekti Pringi küla Reinu tee poolses otsas.

Käbi tee, Vardi tee ja Tammelaane tee vahele jäävast metsast, mida varem igapäevaselt läbisid põdrad ja kitsed, on nüüdseks saanud praktiliselt lage kinnisvaraarenduse piirkond.

 

Vaata galeriid:

Viimsi Uudiste küsimustele toimuva kohta andis Taivo Luik järgmise vastuse:

„Jah, tegelen jätkuvalt endale kuuluvatel kinnistutel (kokku ca 2 ha, õigusvastaselt võõrandatud ja tagastatud maa) koos naaberkinnistute omanikega ühiselt selleks loodud ettevõtte kaudu infravõrgu (teed, kõnniteed, vesi, kanalisatsioon, sadevee drenaaž, elektrivarustus, tänavavalgustus, side) tähtaegse väljaehitamisega vastavalt Viimsi vallaga sõlmitud notariaalses lepingus sätestatud kohustustele.

Ma ei ole endale kuuluvatel kinnistutel lageraiet teinud. Olen raadanud infravõrgu rajamiseks ettenähtud teemaa (ilma ei olekski võimalik teid/trasse rajada) ja sadeveetrasside rajamiseks ettenähtud maa Viimsi valla poolt väljastatud raieloa (nr 15-3/759-1) alusel juba kevadel 2019. Sellel kevadel olen raadanud ca 3000 m2-sel madalal ja seetõttu liigniiskel alal seal kasvanud madalasse väärtusklassi kuuluvad kased (kõrgemasse väärtusklassi kuuluvad männid olen säilitanud), et oleks võimalik pinnast tõsta ettenähtud 40-50 cm võrra. Ka need tööd on tehtud Viimsi valla poolt väljastatud raieloa (nr 15-3/743-1) alusel ja raieloa aluseks on omakorda olnud dendroloogiline hinnang, mille lisan kirjale. Ülejäänud maa-alal olen esialgu kogu haljastuse säilitanud.

Lisan täiendavalt, et mulle teadaolevalt ei ole maastikukaitseala naabruses piiranguid raadamistöödeks. Antud arendusala jääb 2000.a. kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu järgi elamumaa sihtotstarbega määratletud maa-alale ja Krillimäe maastikukaitsealast eraldab seda 26-30 meetri laiune Vardi tee koridor (täna sõidutee, tulevikus ka kergliiklustee + kõnnitee + haljasalad).“

Viimsi Uudised

Jaga: