Kohus tühistas Märt Vooglaidiga seotud firmale kehtestatud Lubja 2 detailplaneeringu

Tallinna Halduskohus langetas 14. mail otsuse, millega rahuldati kaebaja Veikko Ulmi (advokaat Karl Kask) kaebus Viimsi volikogu 15. detsembri 2020 otsuse nr 70 tühistamise nõudes.

Tegemist oli Lubja 2 detailplaneeringu kehtestamisega, mida taotles OÜ Account (esindja Ivi Schwarz).

Majanduslehe Äripäev andmetel on Schwarz mitme ettevõtte kaudu seotud Viimsi volikogu refist asendusliikme Märt Vooglaidiga.

“Schwarz on juhatuse liige mitmes ettevõttes, mis kas kuuluvad täielikult või osaliselt Vooglaiule,” kirjutas Äripäev tänavu 4. märtsil.

Tallinna Haldukohtu otsuse resolutsioon on järgmine:

  1. Rahuldada Veikko Ulm’i kaebus ja tühistada Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2020 otsus nr 70 „Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“.
  1. Mõista Viimsi vallalt Veikko Ulm’i kasuks välja menetluskulud 10 600 (kümme tuhat kuussada) eurot. Jätta teiste menetlusosaliste kulud nende endi kanda.

Loe samal teemal:

Äripäev: Märt Vooglaidi näpujälgedega krunt viis Viimsi kohtusse”

Kas Märt Vooglaid läks volikogu istungil laua alla?”

Lubja mäele algatatud ärihoone detailplaneering on vastuolus valla üldplaneeringuga”

Viimsi Uudised

Jaga: