Ivo Rull: avalikustamisest on abi

Nelja aastaga on Kogukondade Viimsi eestvedamisel vallas tekkinud avalikustamine.

Tänase võimuliidu liikmed olid enamikus esindatud ka eelmise volikogu koosseisus. Siis olid nad pärast mõningast omavahelist purlemist seljad kenasti kokku pannud ning aastatel 2016 – 2017 Viimsis sisuliselt puudus opositsioon.

Toonased mängureeglid olid lühidalt kokku võttes järgmised. Kõik diilid tehti vaikselt kuluaaarides ning volikogu istungid nende vormistamiseks kestsid reeglina pisut kauem kui pool tundi. Volikogu istungite helisalvestisi võis kuulata vaid volikogu liige koos volikogu sekrtäriga vallamajas ning koopiat sellest teha ei tohtinud. Kõik mida keegi volikogus ütles, jäi volikokku ning kajastus üksnes lakooniliste hääletustulemustena protokollides.

Valla propogandaleht Viimsi Teataja andis kokkulepitud mustri kohaselt peaasjalikult sõna võimuliidu esindajatele, tuues siiski teistest rohkem esile reffe. Eriti Siim Kallast promoti nii valimiste eel kui valimiste järel täiesti mõõdutundetult.

2017. aasta sügisel tekkis volikokku opositsioon, mille tuumiku moodustavad tänaseni Kogukondade Viimsi esindajad. Esimesest päevast saadik hakati järjekindlalt nõudma volikogu istungite avalikustamist veebiülekannete ja järelvaadatatvate salvestiste näol. Kui kaks aastat oldi seda nõutud, andiski võimuliit lõpuks järele. Tehtud!

Koheselt algatati volikogus ka mitmeid debatte ning hakati vallavanematele esitama arupärimisi. Kõik see oli võimuliidule esmalt harjumatu ning ajas nood tigedaks. Volikogu esimees Taavi Kotka võttis regulaarselt opositsiooni dotseerivalt mõnitada. Ning volikogu asendusliige Märt Vooglaid kaotas mitmel korral närvi ning asus opositsiooni liikmeid suisa mustama.

Opositsioon taotles aastaid tulutult, et 20-leheküljelises Viimsi Teatajas eraldataks üks lehekülg opositsiooni saadikute vaadete tutvustamiseks. Antud küsimuse paneb võimuliit tänaseni jätkuvalt tuima. Aga vaevalt see neid õnnelikumaks on teinud, et nüüd saavad viimsilased paljudest asjadest teada hoopiski Viimsi Uudiste vahendusel.

Avalikustamisel on Viimsi elu kujundamisel olnud reaalne jõud. Tagasi on võetud Liivalahe ranna kallasraja sulgemise katse Rohuneemes. Käima on läinud kogukondi liitev võitlus Tammneeme puhkemetsade säilitamise nimel. Refide tööbüroo vahendusel Viimsisse lähetatud vallavanemad on saanud oma tööle tsenseerimata tagasisidet. Vallaametnike failidessde vaikimisi varjatud ehitusplaanid merre või metsa on saanud avaliku arutelude teemadeks.  Viimsilastele on nüüd teada raamatukogu diili taust, Muugatroni arendusplaanid ning vallavõimu toimetamiste tagamaad. Või kasvõi näiteks täpne summa, kui palju makstakse vallavanemale lisaks hiigelpalgale veel ka esindustasu.

Värskeim näide tuleb Komposti kinnistult. Veel aasta tagasi teatas vallavanem vastuseks opositsiooni arupärimisele, et seal platsil toimuv on OK. Nüüd, kus toimuvat on pildistatud ja filmitud ning kõike seda šeeritud ja kommenteeritud, ei jää ka vallavalitsusel muud üle kui nõuda Komposti kinnistul jäätmete töötlemiseks ebaseaduslikult püsitatud angaari lammutamist.

On veel väga palju teemasid, mis ootavad avalikustamist. Samas avalikustamise vastu vallamajas loodud juriidilistest kaitsekihtidest läbimurdmine pole lihtne. Näiteks nõue Viimsi Haldusele tuua välja olulised dokumendid viis lõpuks volikogu revisjonikomisjoni esimehe Ants Ermi mahavõtmiseni ning komisjoni enda väljasuretamiseni.

Sellest tagasilöögist hoolimata opositsiooni poolt võimuliidu tegevuse avalikustamine jätkub ning toimib.

Ivo Rull on valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja volikogus.

Viimsi Uudised

Jaga: