Jaak Sepp: Randvere kooli juurdeehitusest

Randvere kool on hubane ja sõbralik kogukonnakeskus, mis paneb igal hommikul väikeste ning suurte saabujate silmad särama.

Tänase seisuga on kooli juurdeehitusele ka omavalitsuse poolt kasutusluba väljastatud. Mis tekitab küsimusi, nagu ka kooli juurdeehitusega eelnevalt seonduv. Proovin arusaadavalt lahti seletada, mis juhtus ja kuskohast asjad valesti läksid.

Riigihange viidi läbi vastavalt protseduurile ja kas hanke võitnud ettevõte tuli kohe plaaniga alapakkumine teha ning pärast raha juurde küsida, seda siinkirjutaja ei tea. Aga nii läks ja  lepingu maksumuseks sai 3 695 716 eurot ja 94 senti.

Ehituse lõpptähtajaks oli planeeritud vastavalt lepingule 5.september 2022 ehk aasta aega tagasi pidi kõik valmis olema. Ehituse käigus sai loetud kuudega selgeks, et ehitaja tähtajaks oma töid valmis ei jõua.

22.juunil 2022 sõlmis Viimsi Haldus ettevõtte nõukogu heakskiidul lepingu hinna muudatuse, millega tõusis hind 553 828 euro ja 58 sendi võrra!!! Miks nõustus Viimsi Halduse nõukogu sellist summat juurde maksma ja mitte uut hanget korraldama, jääb nii minule kui teistele ehitusturul toimuvaga kursis olevatele isikutele täiesti mõistetamatuks. Oli ju ilmselege, et isikliku rahaga toimetades keegi sellise avantüüriga kaasa ei läheks.

Põhjused võivad olla mitmesugused – näiteks et ehitaja oli töid ette akteerinud ning tasustatud, seega oleks uue hanke puhul see kohe välja tulnud ning selline tegevus ei ole lubatud. Või et oli otsustajatel mingi arusaamatu soov justnimelt selle ehitajaga jätkata. Igatahes leping sõlmiti ja jäädi parimat lootma.

Kahjuks läks nagu sellistel puhkudel kombeks minna – ehitaja enda töödega valmis ei saanud, alltöövõtjad jäid rahata ning tellija ehk kõik Viimsi maksumaksjad ilma kokku lepitud töö tulemuseta. Et aeg rõhus peale ning suure hurraaga väljareklaamitud lubadus kogukonnale oli ammu uperkuuti lennanud, otsisti võimalusi, kuidas sellest supist välja tulla.

“Loomulikult” tuli sõlmida allhankijatega otselepingud ja tasuti alljärgnenud alltöövõtjatele järgmised summad:

Voller Kaubandus OÜle 17 616,58 eurot (ripplaeplaatide tarne);

Epopind OÜle 14 400 eurot (EPO põrandakatte materjalid);

Kuldvillak OÜle (õige ärinimi OÜ KULDVILLAK-SPORT) 12 000 eurot (korvpalliväljaku katte materjal);

Laoekspert OÜle 16 867,20 eurot (garderoobi kappide tarne);

Teresa OÜle 7850 eurot (invatõstuki tarne);

Alexmit OÜle 4000 eurot (ujula pinkide valmistamine);

Hertsog Consult OÜle 7680 eurot (püsiinventari tarne);

Tartu Mööblikoda OÜle 10 377,12 eurot (köögitehnika tarne);

AS-ile Vennad-Dahl 7593,60 eurot (dušipaneelide tarne).

Vaatamata sellele, et Tellija tasus nii eeltoodud alltöövõtjatele kui ka Töövõtjale Kokkuleppe 2 p-s 4.1 nimetatud 98 508 eurot, ei ole alltöövõtjad oma töid lõpuni teinud. Kuivõrd Töövõtja on neile võlgu seoses töödega muudel ehitusobjektidel või muudel, Tellijast mitteolenevatel põhjustel.

Nagu näha, kasutasid ka alltöövõtjad kujunenud hetkeseisu ära, et peatöövõtjalt neile muude objektidel võlgu jäädud raha kätte saada. Ega neil ju vahet pole, kes maksab, raha ei haise.

Sellest hoolimata pingutas Viimsi Haldus, et juurdeehitus valmis saada ja nii peabki see olema, sest tegelikult on ju kogu selle projekti juhtimine nende ülesanne olnud. Ma ei pea siin silmas ainult juhatust, vaid nõukogu, kelle otsused on tänaseks tekitanud olukorra, kus kasutusluba on antud, aga tegelikult ehitus siiani lõpetamata.

„Valmis“ juurdeehituse valmimiseks veel 100 000-eurone rahasüst?

Miks ma seda väidan? 4. septembril toimunud vallavolikogu rahanduskomisjoni istungil oli põhiteemaks Viimsi Haldusele 100 tuhande euro suuruse laenu andmine Randvere kooli juurdeehituse lõpetamiseks. Sellise laenu maksaks kinni Viimsi maksumaksjad läbi avalike teenuste.

Laenu põhjenduseks toodi valla esindajate poolt alljärgnev:

Viimsi vald korraldab Randvere kooli juurdeehitust läbi vallale kuuluva äriühingu OÜ Viimsi Haldus. Randvere kooli juurdeehituseks viis äriühing 2021. aastal läbi riigihanke ja sõlmis ehituslepingu. 2023. aasta kevadel teavitas ehitaja, et on sattunud saneerimisprotsessi.

Vaatamata sellele kinnitati ehitustöödega jätkamist. Äriühingu nõukogu kiitis heaks lepingu muudatuse ning ehitustööde tähtaja viimise juulisse ja koostöös saneerijaga jätkus ehitustegevus. Võimalikest alternatiividest oli jätkamine ajaliselt ja tehniliselt kõige otstarbekam lahendus. Juulis ei toimunud kooli juurdeehitustöödel edenemist mahus, mis oleks võimaldanud juuli lõpuks anda juurdeehitusele kasutusluba.

Et kiirendada ehitusprotsessi, saatis äriühing ehitajale lepingu olulise rikkumise tõttu lepingu ülesütlemise teate ja leppetrahvi nõude. OÜ Viimsi Haldus sõlmis lepingud seniste alltöövõtjatega ja võttis ehitusjuhtimise üle, kuna see oli tekkinud olukorras ainus alternatiiv, mis võimaldas hoone enne kooli algust valmis ehitada.

Ehitustööde edenemine ettenähtud graafikus eeldab alltöövõtjatele tasumist, et saada vajalikud dokumendid, load sertifikaadid lisaks ehitustöödele või tehnilistele lahendustele. Senine tasumismudel endise peatöövõtja ja alltöövõtjate tagas küll akteerimise hetkeks valmis töö, kuid tasumine oli ajatatud pikemale ajaperioodile. See aga tekitas objektil olukorra, kus teatud eritöödel poleks võimalik tähtajaks saada kinnitusi, sertifikaate või kasutusloaks vajalikke tehnilisi korrasolekuid.

Samuti on tekkinud olukorrad, kus peatöövõtja on andnud tööd üle ja kinnitanud nende eest tasumist, kuid pole seda tegelikkuses teinud ning süsteemide integreerimiseks või käivitamiseks, mis on kasutusloa eelduseks, on vaja teatud töid veel täiendavalt teha.

Sellised olukorrad on tinginud vajaduse tagada täiendavaid likviidseid vahendeid et võimaldada lõpetada üle võetud lepingutest tulenevate kohustuste katmist ja finantseerida Randvere kooli juurdeehituse lõpetamist.

Vaat nii selgitasid siis asja valla esindajad rahanduskomisjonis.

Mina väidan, et tegemist on ju tegelikult arusaamatu olukorraga, kus kasutusluba antud, objekt väidetavalt lõpetatud ja kõik toimimas. Samas küsitakse juurde 100 tuhat eurot tööde lõpetamiseks.

Kuldsed sõnad ütles Vimsi Halduse juhataja minu küsimuse peale, kas juurdeehitus on valmis ja kui ei, siis millal saab. Ka Tallinn pole valmis, kas oskate hinnata millal saab, pidas juhataja vajalikuks vastu küsida…

Tänane seis on selline, et Randvere kooli juurdeehituse projekti tegelikku maksumust ei tea mitte ükski vastutavatest isikutest. Ehitus on tegelikult üle aasta veninud ja süüdi ei tunne end keegi.

Nii vist ikka ei peaks asjad aastal 2023 Viimsi vallas käima. Ja algse lepinguga enamkulutatud sajad tuhanded peaksid olema meie Randvere kooli õpetajatele tulemus-või lisatasudena välja makstud, mitte kurat teab kelle taskus tegelikult.

Jaak Sepp on Viimsi volikogu rahanduskomisjoni liige (Kogukondade Viimsi).

Loe samal teemal:

 Randvere kooli ujula ehitajaga seotud kulukad vead“

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: