Kohus tühistas jalgpallihalli detailplaneeringu kehtestamise

Tallinna Halduskohus tegi 6. juunil otsuse, millega tühistas 2023. aasta lõpus Viimsi vallavalitsuse poolt vastu võetud otsuse jalgpallihalli detailplaneeringu kehtestamiseks.

Viimsi vallavalitsuse 29.12.2023 korralduse nr 412 kaebasid kohtusse Madis Kattel, Kaur Lass, Ruth Emilla Vares, Diana Helen Allese, Martin Kadak, Toomas Gutman ning Kannikese tee 12 korteriühistu.

Kohtuotsuse peale on osapooled jaganud juba erinevaid kommmentaare. Üks kaebajatest, Kaur Lass, kirjutab oma Facebooki seinal:

“Tallinna halduskohus tühistas täna 06.06.2024 Viimsi Vallavalitsuse 29.12.2023 korralduse nr 412, millega kehtestati kinnistutel Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee detailplaneering, sest see oli kohtu hinnangul üldplaneeringut muutev. Seetõttu puudus Viimsi Vallavalitsusel pädevus sellist detailplaneeringut kehtestada.

Kohus jagas siin meie (piirkonna elanike ühiskaebus) kui kaebajate seisukohta, et detailplaneeringuga kavandatud jalgpallihall asetseb valdavas osas sellel maa-alal, mille juhtotstarbeks on kergetööstusmaa.

Mida oligi tarvis tõestada! On paradoks, et hetkel selle planeeringu alusel ehitusluba veel kehtib. Selles osas on kohtus kaks eraldi kaebust.

Tagatoaparteide diktatuur Eestis vajab lõpetamist. See kuidas Reformierakonna ja E200 seotud isikud on siin valetanud on piinlik.”

Vastustaja poolelt on otsust kommenteerinud vallavalitsuse veebis planeeringute osakonna juhataja Merje Muiso:

„Nagu otsusest on võimalik järeldada, siis on kohus tühistamise aluseks võtnud argumendi, et vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamiseks on kohtu hinnangul üldplaneeringut muutev. Kohtuotsus toob välja, et kõik muud kaebuses esitatud etteheited ei ole kohtu hinnangul põhjendatud. Seega enamik probleemidest, millele kaebuses viidati, ei ole relevantsed ja kõikide nende asjaoludega on planeerimisel arvestatud.“

Otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates, s.o hiljemalt 8. juulik k.a.

Tunnuspilt: tehisintellekti genereeritud visuaal (freepik.com).

Loe samal teemal:

Kas jalgpallihalli koht on seaduslik ning kogukonna huvidele vastav?”

Tanel Ojang: tähelepanekud seoses Viimsi alevikku kavandatava jalgpallihalliga”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: