Kogukondade Viimsi seisab valla propagandakulude kasvu vastu

Viimsi valla 2020. aasta eelarve projektis on ette nähtud propagandakulude kasv.

Eelarve seletuskirjas on öeldud, et vallavalitsuse hääletoru Viimsi Teataja 2020. aasta tegevuskulude eelarve on 123 890 eurot (2019. aasta eelarve on 117 200 eurot).

Sellest summast 6690 eurot makstakse välisautoritele. Ülejäänud kulud on seotud Viimsi Teataja kujunduse, trüki ja levitamisega.

Viimsi Teataja sisulise toimetamisega tegelevad 3 vallavalitsuse avalike suhete töötajat ning nende palgakulu antud eelarverida ei sisalda. Arvestuslikult on toimetuse tööjõukulu aastas ühtekokku suurusjärgus 80 000 eurot.

Seega kulutab Viimsi vald 2020. aastal üle 200 000 euro, et kajastada vaid endale sobilikke teemasid ning promoda valla võimuliiduga seotud persoone ning tegevusi.

Juba aastaid tegeleb Viimsi Teataja kujunduse ja trükiga Meedium OÜ.

Varasemalt on juhtinud tähelepanu Viimsi Teatajas tehtud erakondlikule propagandale Riigikontroll oma auditis „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ (väljavõte auditist on loo tunnusfotol). Täismahus saab Riigikontrolli antud auditiga tutvuda SIIN.

Fotol: Riigikontrolli auditis välja toodud näide, kuidas abivallavanem Jan Trei teeb 01.09.17 Viimsi Teatajas oma partei propagandat. 2019. aasta Riigikogu valimiste eel avaldas Viimsi Teataja ebaproportsionaalselt palju ka fotosid vallavanem Siim Kallasest.

Pärast viimaseid Riigikogu valimisi on propaganda osakaal küll Viimsi Teatajas vähenenud, aga mitte kadunud. Näiteks Laine Randjärve Viimsi vallavanemana tööle asumise järel avaldas Viimsi Teataja temaga kaks pikemat intervjuud (08.03.19 ja 10.05.19). Nendes intervjuudes ei olnud fookus Viimsi teemadel, vaid vallavanema varasemal elukäigul.

Foto: Näide Viimisi Teataja propagandatehnikast. Tänavu 27. septembril ilmunud  lühiuudist mälumängusarja jätkumisest illustreerib tekstist poole suurem foto, kus mälumängu reaalse eestvedaja Andres Kaarmanni kõrval seisavad volikogu võimuliidu liikmed Urve Palo ja Siim Kallas. Mõlemad poliitikud Viimsi mälumängudes ei osale.

***

Lisaks kavatseb Viimsi vald 2020. aastal korraldada 73 000 euro eest turundus- ja reklaamialaseid  tegevusi.

Valimisliit Kogukondade Viimsi tegi ettepanekud 2020. aasta eelarves vähendada Viimsi Teataja väljaandmise kulutusi 80 000 euroni. Kokkuhoiu katteallikana nähakse Viimsi Teataja paberväljaande tiraaži  vähendamist ning toimetuse töö efektiivistamist.

Lisaks tegi Kogukondade Viimsi ettepaneku vähendada turundus- ja reklaamikulutusi 50 000 euroni. Selle kokkuhoiu katteallikana nähakse valla maksumaksjatele mittevajalike ürituste ärajätmist.

Kokkuhoitavad 93 890 eurot soovib Kogukondade Viimsi suunata Tammneeme tee äärse rannariba korrastamiseks ja MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus täiendavateks tegevustoetuseks. Ligi poole antud summas soovib Kogukondade Viimsi lasta viimsilastel endil ära jagada kaasava eelarve meetodil.

Viimsi vallavalitsus ning volikogu eelarve- ja arengukomisjon ei toeta Kogukondade Viimsi ettepanekut Viimsi valla propagandakulutuste vähendamiseks.

Eelarve parandusettepanekute hääletus toimub 10. detsembri volikogu koosolekul.

Viimsi Uudised

Jaga: