Abivallavanem Kruusmägi soovib Viimsi sadamad riigile anda

7. detsembri Postimehes ilmus ajakirjanik Jaano-Martin Otsa pikem artikkel „Viimsi vald tahab Prangli liini sadamad ära anda“.

Muuhulgas tsiteeritakse artiklis Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi, kes ütleb et vallal pole 5 – 6 miljonit eurot Leppneeme ja Kelnase sadama arendamiseks ning seetõttu tuleks need üle anda riigiettevõttele Saarte Liinid.

Täismahus saab viidatud artiklit lugeda Postimehe veebist.

Äsja Viimsi volikogu poolt vastu võetud „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020 – 2024“ aga valla munitsipaalsadamate üleandmist riigile ette ei näe.

Selles dokumendid on öeldud järgmist: „Vallale kuulub 2 munitsipaalsadamat – Leppneeme ja Kelnase. Mõlema sadama moderniseerimiseks on kavas kaasajastada sadamate rajatisi ning arendada koostöös riigiga põhjaranniku väikesadamate võrgustiku tõmbesadamateks.“

Omapärane asjaolu Postimehe artiklis „Viimsi vald tahab Prangli liini sadamad ära anda“ on seegi, et Margus Kruusmägi alluv, Viimsis valla ehitus- ja kommunaalameti juhataja Alar Mik esineb seal Leppneeme külaseltsi juhatuse liikmena. Ning ütleb selles rollis, et pole oluline, kas Leppneeme sadama korrastamisega tegeleb vald või riik.

Viimsi Uudised saatis Margus Kruusmägile küsimuse, miks räägib tema Leppneeme ja Kelnase sadamate üleandmisest riigile, samas kui valla arengukava räägib nende sadamate arendamisest koostöös riigiga.

Margus Kruusmägi vastus:

“Läbirääkimisi riigiga on alustatud juba 2014. aastast, kui vallavanem tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja toonasele ministrile ettepaneku Leppneeme ja Kelnase sadam riigile  (AS-le Saarte Liinid) üle anda.

Soov on läbi Ühtekuuluvusfondi rahastuse sadamaalad korrastada sarnaselt Naissaare sadamale. Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapiga on AS Saarte Liinid investeerinud 4,03 miljonit eurot. Iga-aastaselt teenib vald sadama külastatavuselt ca 15 000 eurot.”

Margus Kruusmägi hinnangul pole tema väljaütlemistesed ajakirjanduses vastuolus Viimsi volikogu poolt kinnitatud dokumendiga „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020 – 2024“.

***

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad vallavolikogus Ants Erm ja Ivo Rull esitasid tänasel volikogu istungil Margus Kruusmägile sadamate üleandmise teemalise arupärimise. Muuhulgas soovitakse teada, millistest kirjalikest allikatest pärineb Kruusmägi arvamus, et kui Viimsi vald annab Leppneeme ja Kelnase sadama Saarte Liinidele, siis otsustab riigiettevõte neisse sadamatesse investeerida 5 – 6 miljonit eurot.

Viimsi Uudised

Jaga: