Kogukondade Viimsi soovib kõikides valla isikuvalimistes e-hääletuste võimaldamist

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull saatsid täna volikogu kantseleile muudatusettepanekuid kehtivasse Viimsi valla põhimäärusse.

Kogukondade Viimsi teeb ettepaneku lisada kõikidesse Viimsis valla põhimäärusega reglementeeritud isikuvalimiste protseduuridesse võimalused korraldada neid ka e-hääletuse meetodil.

Kehtima jääksid ka senised valimisprotseduurid sedelite ja valimiskastidega. See jätab vallavalitsusele ja vallavolikogule võimaluse rakendada e-hääletusi vastavalt edasistele tehnilistele ja rahalistele võimekustele.

Konkreetselt soovib Kogukondade Viimsi e-hääletuse võimaluse lisamist järgmistesse paragrahvidesse:

  • 16. Volikogu esimehe valimine
  • 20. Volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
  • 23. Volikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  • 37. Isikuvalimiste üldised nõuded
  • 49. Vallavanema valimine
  • 69. Saarevanema valimise kord
  • 74. Vanema valimine

„Kuna enam kui 6600 elanikuga Haabneeme alevikus ja enam kui 2500 elanikuga Viimsi alevikus on juba aastaid Viimsi valla põhimääruses sisalduvate piirangute tõttu valimata alevikuvanemad, on vaja kiiremas korras võimaldada e-hääletamist just küla- ja alevikuvanemate valmistel,“ ütles Kogukondade Viimsi esindaja volikogus Ivo Rull.

Loe samal teemal:

„Aare Pernik: kus minu aleviku vanem on?“

Viimsi Uudised

Jaga: