Võimuliidu plaan: 15 meetri kõrgused hooned

Hetkel kehtiv seadusandlus võimaldab Viimsisse ehitada hooneid, mille maksimaalne kõrgus maapinnast on 11 meetrit.

19. juuni Viimsi Teatajas kirjutab Reformierakonna asendusliige Viimsi volikogus Märt Vooglaid järgmist:

„Haabneeme üldplaneeringu koostamine on valla keskuse arengu põhisuundade ja tingimuste määramisel võtmetähtsusega. Pea poolteist aastat on maa- ja planeerimiskomisjonis ning hiljem loodud üldplaneeringu koostamise töörühmas arutatud selle üldplaneeringu põhiprintsiipe. On põhimõtteline kokkulepe, et Viimsis ei ehitata 15 meetrist kõrgemaid hooneid…“

Seega on  Viimsi tänasel võimuliidul (Reformierakond, Keskerakond, Isamaa, Rannarahvas) soov tõsta seni lubatud ehituskõrgust 11 meetrilt 15 meetrini.

15-meetrine kõrguspiirang võimaldab Viimsisse hakata rajama kuni 5-korruselisi hooneid.

2017. aastal prooviti edutult läbi suruda Märt Vooglaidiga seotud detailplaneeringut, mis oleks võimaldanud Pärnamäe küla veerele ehitada 18 meetri kõrgust büroohoonet. Kogukonna tugeva vastuseisu tõttu jäi see plaan toona teostamata.

Viimsi Uudised

Jaga: