Aare Pernik: kus minu aleviku vanem on?

Esitan selle küsimuse kui Viimsi valla ja Haabneeme aleviku põliselanik.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS) räägitakse ainult vallast ja linnast. Mis on alev ja alevik, selle kohta viited puuduvad.

Viimsi vallas asuv Haabneeme kannab ametlikult aleviku tiitlit. Paraku on see alevik juba ammu kasvanud Eesti 75 linna nimistus rahvaarvult 17. kohale üle 6600 elanikuga.

Viimsi vallas on 20 küla, kõikides on valitud külavanem. Külavanemate valimine on toimunud külade erinevaid suurusi mitte arvestades ühtse malli järgi vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.

§ 68.   Aleviku- või külaelanike üldkoosolek

(6) Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on vähemalt 50% + 1 koosolekul osalenutest, kusjuures aleviku puhul mitte vähem kui 3% ja külade puhul mitte vähem kui 5% vastava aleviku või küla täisealistest elanikest.

Sellest sättest  on näha, missuguse absurdini on juba õigusaktis asi viidud.

Kuhu on võimalik mahutada 300 või 600 täisealist inimest, kas siis jalgpallistaadionile näiteks 10-kraadise külmaga või tuleb rentida Saku Suurhall?

Mis demokraatiast saab rääkida, kui üle 6000 elanikuga kogukonna käekäigu eest hakkab “hoolt kandma” 91 inimese poolt toetatud persoon, mis on ainult 1,5 % elanikkonnast?

Pisut möödanikust

Enne 2012. aastat oli Haanneeme aleviku vanemaks lühikest aega põliselanik Mati Preitof, igati asjalik mees minu arvates. Kuidas tema valimine toimus jääb sõjasaladuseks, kuid Preitof loobus 2012. aastal omal algatusel Habneeme vanema staatusest.

Seejärel algatas vald Haabneeme vanema valimised. Kui lugesin 2013. aastal Viimsi Teatajast valla poolt pakutud uue Haabneeme vanema kandidaadi nime, oli minu imestus enam kui suur. Nimelt pakuti välja 2006, aastal abivallavanema ametit pidanud Toivo Kratt. Minu imestuse põhjustest saab aimu SIIT.

Tulenevalt eeltoodust otsustasin pakuda talle konkurentsi ja esitasin ka omapoolse avalduse Haabneeme vanema kohale.kandideerimiseks.

Valimised toimusid kahel korral. Kohal oli umbes 80 inimest ja minu poolt hääletas nendest ligi 90% . Kuna aga kumbagil korral ei õnnestunud kvoorumi kokku saada, jäi külavanem 2013. aastal valimata. Ja on valimata tänase päevani!

Probleem kodanike ja kogukondade esindatusest meie vallas on veelgi ulatuslikum. Ka rohkem kui 2500 elanikuga Viimsi alevikus on aastaid vanem valimata.

Lõpetuseks mõned küsimused:

  • Kas seadusandlus ei vajaks muutmist?
  • Kas vald ei vajaks sisemist haldusreformi?
  • Miks vallavalitsus pole kõigi kogukondade esindusprobleemile seni lahendust leidnud?
  • Kas senised imporditud Viimsi valla juhid, kes on ka täna võimul, on üldse huvitatud valla kodanike ja kõikide kogukondade esindajate-vanemate olemasolust?

Viimsi Uudised

Jaga: