Loe Viimsi poliitikute kommentaare Haabneeme rannakohviku juhtumi kohta

Viimsi Uudised tegi ettepaneku erinevatele kohalikust võimuliidust sõltumatutele poliitikutele avaldada oma seisukoht Haabneeme rannakohviku rendikonkursi teemal.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Viimsi osakonna juht Pille Petersoo ütles järgmist:

„Viimsi vald võiks jälgida, et nende edasised hanked oleksid koostatud selgelt ja arusaadavalt kõikidele vallaelanikele ja et ei tekiks võimalust nõudmiste mõistmiseks mitmel erineval moel. Samuti võiks kaaluda võrdsete pakkumuste korral Viimsi valda registreeritud või siin tegutsevate ettevõtete eelistamist, et väärtustada meie oma inimesi ja toetada meie valla väikeettevõtjaid.“

Hiljuti erakonnaga Eesti 200 liitunud Viimsis ettevõtja ning kauaaegne korvpallikohtunik Atso Matsalu hinnang:

„Tegu on must-valge juhtumiga, mida viimsilasena kommenteerin raske südamega. Kui üks pakkumus ei vasta hanke tingimustele, siis see ei tohi pääseda läbi juba hanke algfaasis ehk tehniliste tingimuste voorust. Ja vallavolikogu liige, kes vaid paar aastat tagasi pidas kõnealust hoonet ohtlikuks, ei peaks oma firmaga taotlema sinna kahe aasta pikkust rendilepingut. Selleks, et niisugune praktika enam ei korduks, on mul lihtne soovitus kõigile teistele hankes osalenud ettevõtjatele: „Palun viige see ebaseaduslik otsus halduskohtusse.“ Ainult niisugusel moel saame panna vallaametnikke tulevikus mõtlema vastutustundlikult. Selline otsus tuleb vallaelanike poolse jõuga pöörata tagasi.“

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja volikogus Ivo Rull nentis:

„Haabneeme rannakohvikut pidas eelmisel suvel Viimsi ettevõte, kes sai seal suurepäraselt hakkama. Tänavu kevadel vallavalitsuse poolt korraldatud uue rentniku leidmise hankel rikuti väga selgelt valla enda kehtestatud reegleid – pakkujal ei tohi olla maksuvõlga ning pakkumise esitanud äriühingul peab olema vähemalt 6-aastane valdkonnas tegutsemise kogemus. Nendele tingimustele mitte vastanud võitjaks kuulutatud OÜ Teletorni Kohvik ei oleks pidanud konkursile üldse kvalifitseerumagi. Äärmisel häiriv oli, et OÜ Teletorni Kohvik üks omanikke, Reformierakonna nimekirjas Viimsi volikokku valitud Riina Aasma valetas Viimsilaste Facebooki grupis, et tema ettevõtte maksuvõlad on tekkinud koroonakriisi tõttu. Tegelikult on suurem osa OÜ Teletorni Kohvik maksuvõlgnevustest tekkinud juba enne koroonakriisi.“

Foto: möödunud suvel tegutses Haabneeme rannas kohalike elanike hulgas populaarseks saanud Burger Kitchen.

Loe samal teemal:

„Riina Aasma ettevõte sai hoolimata 40 tuhande eurosest maksuvõlast Haabneeme rannakohviku opereerimisõigused“

Viimsi Uudised

Jaga: