LUGEJAKIRI: tuleb võtta luubi alla valla ehitus- ja kommunaalosakond

Viimsi Uudiste üleskutsele saata nägemusi vallavalitsuses puuduva sisekontrolöri ametikoha täitmiseks on laekunud esimene kaastöö.

Kirjutise autori nimi on toimetusele teada, aga tema palvel avaldame võimaliku tagakiusamise vältimiseks kaastöö anonüümselt.

***

Kuigi ma näen Viimsi sisekontrolöri ametit praeguse võimuliidu juhtimisel ette seesuguselt, et saad korralikku palka (ja miks mitte piiramatu limiidiga kütusekaart või tasuta hamburgerid uues rannakohvikus), puudub kontrolöril ligipääs dokumentidele. Ja vallamajale.

Mina sisekontrolörina.

  1. Ametnikud, kes kasutavad vallaelanike suheldes väljendeid “okse”, “mudaliiga” või “olete te vähe imelik vä?” (kõik on aset leidnud), suunaksin viivitamatult kohustuslikule puhkusele, mis on täidetud mitmesuguste elementaarset viisakuskultuuri tutvustavate koolitustega.
  2. Vaataksin läbi kõikvõimalikud Viimsi valla hankedokumendid, võitjad. Ka hanketa läbiviidud ostmised, mahtude vastavuse tegelikult tehtud töödele, tarnitule.
  3. Iga ametnik, kes viitaks millegi läbisurumisel avalikule huvile, peaks selgitama avaliku huvi täpset suurust: huvitanute hulk, selle väljaselgitamise metoodika, analüüsid jne. See tänane väga hästi igale poole sobituv armetu sõnapaar pikka purjetamist enam ei võimalda.
  4. Esimesena võtaksin luubi alla Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna.
  5. Lõpetaks igasuguse valla meelevaldse sekkumise kooliharidusse. Punkt!

Jäägem maiseks. Kui poole aastaga (enamgi) pole Viimsi vallavalitsus suutnud leida sobivat sisekontrolöri, on midagi väga valesti töökohale loodud tingimustes, töötajale pakutavas vms. Oleks päriselt tahetud see inimene leida, oleks leitud.

Anonüümne Viimsilane

Loe samal teemal:

„Viimsi otsib sisekontolöri“

Viimsi Uudised

Jaga: