AJAPEEGEL: Riina Aasma ettevõte sai hoolimata 40 tuhande eurosest maksuvõlast Haabneeme rannakohviku opereerimisõigused

2. juunil 2020 avaldas Viimsi Uudised loo, mis kajastab Haabneeme rannakohviku rendikonkursil toimunud kummalisi tõlgendusi. 

Reformierakonna nimekirjas Viimsi volikokku valitud Riina Aasma ja tema õest äripartneri Küllike Tammelaane firma OÜ Teletorni Kohvik võitis vallavalitsuse korraldatud konkursi Haabneeme rannakohviku opereerimiseks.

6. mail 2020  kuulutati välja kirjalik lihtenampakkumine Haabneeme rannas asuvasse rannakohvikusse toitlustaja ning meelelahutusteenuste korraldaja leidmiseks. Rendiperioodideks on tänavu 1. juuni kuni 30. september (4 kuud) ning järgmisel suvel 1. mai kuni 30. september (5 kuud).

Konkursi tähtajaks 25. maiks laekus 8 pakkumist, millest kvalifitseeriti 6. Võitjaks kuulutati kõrgeima rendihinna pakkumise (2500 eurot kuus, sh käibemaks) teinud OÜ Teletorni Kohvik.

Rendikonkursil osalenud Tänavagurmee OÜ juhatuse liige Dan Nurmik ütles Viimsi Uudistele, et nende pakkumine jäi teiseks ning „võitjaks kuulutati veidi enam pakkunud OÜ Teletorni Kohvik“.

Viimsi vallavalitsuse rannakohviku enampakkumise tingimustes on punktis 5.2. selge sõnga kirjutatud ‘’pakkuja peab olema täitnud kõik kohutused riiklike ja Viimsi vallakohalike maksude osas“.

Lisaks maksuvõlale puudub Teletorni Kohvikul ka nõutud tegevusstaaž

Eelnevast lähtuvalt vaidlustas tulemused konkursil osalenud ettevõte Toidumaania OÜ. Esiteks viitasid nad, et kuna  OÜ Teletorni Kohvik on asutatud 2017. aastal, siis puudub sellel ettevõttel konkursile kvalifitseerumiseks valla poolt nõutud 6-aastane kogemus toitlustuse valdkonnas.

Teiseks tõid nad välja, et OÜ Teletorni Kohvikul on maksuvõlg 39  376 eurot ja 96 senti.

OÜ Toidumaania protestile vastas Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna spetsialist Maarja Kudrjatseva. Tema vastuses on muuhulgas öeldud järgmist:

„Maksuvõla olemasolu ei ole automaatselt konkursilt kõrvaldamise alus. Ettevõtjal peab kuidagi olema võimalik makseraskused ka ületada ja konkursil osalemine võib tähendada, et ettevõtja püüab uute projektidega kasumi arvelt maksud graafikukohaselt tasuda. Vallale on OÜ Teletorni Kohvik poolt esitatud maksuvõla ajatamise otsus ja täiendava infona Maksu- ja tolliameti menetluses olev ajatamise taotlus tingituna hiljutisest eriolukorrast. Maksu- ja tolliamet, hinnates ettevõtja varalist seisundit, majandusnäitajaid, varasemat maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist on hinnanud ettevõtja maksuvõla ajatamise otstarbekaks. Eeltoodut arvestades oleks OÜ Teletorni Kohvik suhtes ebaõiglane oletada, et tegemist ei ole maksevõimelise ja jätkusuutliku ettevõtjaga. Seega komisjon hindas ettevõtja maksevõimeliseks ja on olemasolevate andmete puhul veendunud, et nimetatud pakkujal on rahalised vahendid ka konkursist tulenevate kohustuste täitmiseks ning vallavalitsus nõustub komisjoni hinnanguga.

Komisjon on pakkumiste hindamisel olnud teadlik, et äriühing OÜ Teletorni Kohvik on asutatud 2017. aastal, kuid „pakkuja“ mõistet ei saa käsitleda kitsalt äriühingu järgi. Selline käsitlus piiraks oluliselt konkurentsi, kuna äriühingu asutamisaasta ei näita tegelikult sellega seotud isikute ja töötajate kogemust. Äriühinguid võib vabalt asutada, ümberkujundada, nad võivad jaguneda ja ühineda sõltuvalt vajadusest ning asjaolu, et konkursil ei ole osalenud äriühing, mis on vähemalt 6 aastat vana, ei saa olla osaleja välistamise aluseks. Pakkumise vormil on jäetud pakkujale ruum vabas vormis kogemuste kirjeldamiseks, mida komisjonil oleks võimalik hinnata. OÜ Teletorni Kohvik on välja toonud ettevõtja kogemuse teenuse pakkumisest kolmes erinevas restoranis kogumis ajavahemikul 2013-2020 ning seda arvestades tuleb nõustuda, et ettevõtjal on piisav professionaalne kogemus.“

Dan Nurmik kommenteeris toimunut Viimsi Uudistele järgnevalt:

„Isiklikult minu jaoks on see selge mõistuse vastane. Arvestades ka seda, et teatavasti on just toitlustusettevõtted olnud viirusest tingitud kriisi üks suuremat kahju kannatanud valdkondi. Turismiettevõtted prognoosivad kriisieelse turistide külastatavuse arvu samale tasemele jõudmiseks vähemalt 2 aastat. Olgem ausad, Teletorni Kohvik on eelkõige suunatud turistile, millest võinuks teha ka vallavalitsus omad järeldused. Toitlustusettevõtjana tekib mul küsimus, kes on nii suurte maksuvõlgadega toitlustusettevõtete tarnijad. Kriisi ajal töötas nii mõnigi tarnija ettemaksupõhiselt, mis tähendab, et ostja ei saa krediiti. Uue kohviku avamise puhul on see samuti üsna suur investeering väiksele toitlustusettevõttele kogu kaup korraga välja osta.

Kahju, et meie Burger Kitchen Rannabaariga jätkata ei saanud. Pidasime rannakohvikut eelmisel aasta täie naudingu ja südamega, ikkagi minu kodurand lapsepõlvest saati. Usun, et meie eelmise aasta rannbaar meeldis viimsikatele ja teistele külalistele väga. Andsime tööd paljudele kohalikele noortele, kes said esmase töökogemuse oma CV-sse. Rõõm oli kuulda ka vallvalitsusest Alar Mikult kiidusõnu meie tegevuse kohta. Tema sõnul oli eelmine aasta ajaloo esimene, kus ei tulnud ühtegi kaebust rannabaari tegevuse kohta. Loodan, et meil tekib kahe aasta pärast uus võimalus kodurannas kohvikut pidada.

Loodan, et OÜ Teletorni Kohvikul on usaldavad partnerid, et me suvel rannas jäätiseta ei jääks. Soovin neile palju päikest!“

Viimsi vallavalitsus on jätnud kõik protestid arvestama ja abivallavanem Margus Kruusmägi sõlmis kaheks aastaks lepingu OÜga Teletorni Kohvik.

Viimsi Uudised

Jaga: