LUGEJAKIRI: Miks korraldatakse tänavakoristust pühapäeva varahommikul?

Täiendatud

Toimetus sai kirja Nelgi teel elavalt viimsilaselt, kes on häiritud pühapäevahommikusest tänavakoristusmasina mürast.

„Pole just kõige meeldivam ärgata pühapäeva hommikul kell 8 suure tänavakoristusmasina müra peale, mis hoolsasti puhastab sõidutee ääri. Oleks siis vaid korra mööda sõidetud, aga neid puhastusmasina edasi-tagasi undamisi jätkus terveks tunniks.

Olen kuulnud, et Viimsi vallas on ära keelatud pühapäevane muruniitmine eramaja omanikele. Miks siis vallavalitsus korraldab Viimsi keskuses tänavakoristustöid pühapäeva varahommikuti?“

Toimetus saatis selle küsimuse edasi ka Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mikule, kes andis operatiivselt selgitava kommentaari:

” Öörahu reguleerib korrakaitseseadus (link Riigi Teatajale https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020013) ja täpsemalt paragrahv 56 lõige 2, mille järgi kehtib öörahu kella 22st õhtul kella 6ni hommikul ja puhkepäevale eelneval ööl 00st õhtul kuni kella 7ni hommikul (ehk reedel vastu laupäeva ja laupäeval vastu pühapäeva). Seaduse järgi lõppes öörahu pühapäeva hommikul kell 07.00.

Viimsi valla heakorra eeskirja säte on soovitusliku iseloomuga, mis ajalooliselt tekkis kogukonna soovist pühapäeval muru niitmisest tingitud müra piirata (kus seda sai ka kohalik omavalitsus teha). Alates korrakaitseseaduse kehtestamisest reguleerib müra tekitamist ja lubatavust korrakaitseseadus ja valla heakorra eeskirja norm on pigem kogukondlik kokkulepe, mis on soovitusliku iseloomuga. Võib-olla on õigusselguse huvides mõistlik see säte üldse eeskirjast eemaldada.

Teehoiutöid tehakse valla teedel 24/7 ja sageli ka öösel. Kuna teed peavad katkematult olema puhtad ja hooldatud ning ohutud, siis toimuvad teehooldealased tegevused ööpäev läbi. 01.11.2020 pühapäevasel päeval alustas teepuhastuse imurmasin tööd kell 08:46 Aiandi teelt (GPS väljavõtte järgi). Korrakaitseseadus võimaldab hooldealaste teetöödega alustada juba 07.00 või kui see on vältimatu ja vajalik, et tagada teel ohutus, siis ka öösel (nt talvel lume lükkamine, libedusetõrje või ka sügisel suures koguses lehtede langemine öökülma tõttu). Püüame leida võimalikult mõistlikud ajal teehooldetöödele – ajad, et vältida öösel inimeste öörahu ja et hommikuks oleksid teed puhtad, kui inimesed alustavad liikumist. Vastasel juhul, kui me päeval puhastame teekatteid, siis saame hommikul küsimusi, et miks Viimsis on teekatted puhastamata. Eesmärk on teha võimalikult palju hooldetöid ajal, mil me liiklejaid ja jalutajaid ei häiri (ning ka puhastusmasin saab vabalt puhastatavatel pindadel liikuda). Viimsi valla teehoole töötab 24 h ööpäevas, et Viimsi valla elanikel oleksid puhtad teed.”

Foto: Kortermajad Nelgi teel.

Viimsi Uudised

Jaga: