Meedialiidu avalik pöördumine pädeb ka Viimsi valla dokumendiregistri näitel

Eesti Meediaettevõtete Liit tegi 20. novembril avalduse, milles ei toeta ministeeriumide katseid piirata senisest rohkem avalikku teavet ning leiab, et suurem salastamine ei ole avalikkuse huvidest lähtuv.

Eesti Meediaettevõtete Liit leiab oma avalikus pöördumises, et kehtiv avaliku teabe seadus, mille loomises said oma sõna öelda ka ajakirjanduse esindajad, toimib. Eesti Meediaettevõtete Liit märgib, et riigil on niigi juba suured võimalused infot salastada või kaitsta ning suuremat piiramist ei ole enam vaja.

Siinjuures toetab Meedialiit nii õiguskantsler Ülle Madise kui riigikontrolör Janar Holmi seisukohti, et üldiseks kasutamiseks mõeldud teave peab olema kõigile ligipääsetav.

Meedialiidu hinnangul ootab demokraatlik ühiskond ajakirjanduselt infot ja oluliste teemade kajastamist. Avaliku teabe suurem salastamine aga piirab sõnavabadust ja suukorvistab ajakirjandust ning jätab ametnike otsustada, mida avalikkusega jagada ja mida mitte.

Tänu meediale on suur osa taasiseseisvunud Eesti suurematest tehingutest, protsessidest, otsustest ja valikutest olnud oluliselt läbipaistvamad kui mujal Ida- ja Kesk-Euroopas. Sellel kindlasti on olnud väga suur mõju Eesti kiirele arengule ja läbipaistvusele, leiab Meedialiit.

***

Viimsi Uudiste toimetus leiab, et ka Viimsi valla dokumendiregister on ülemäärase salastamise trendi ere näide. Paljud valla dokumendiregistrisse kantud kirjad ja pöördumised on viitega “andmesubjekti eraelu puutumatust kahjustav isikuandmeid sisaldavale teavele” määratud 75-ks aastaks asutusesiseseks kasutamiseks. Sageli aga puudutavad need materjalid Viimsi vallas avalike objektide või taristuga seotud küsimusi.

Kui mõnest muust allikast on taolised dokumendid jõudnud toimetuseni, on salastamise põhjusena selgunud pahatihti näiteks saatja e-posti aadressi või telefoninumbri olemasolu materjalides.

Toimetus on seisukohal, et valla dokumendiregistris on võimalik ja vajalik avalikustada olulisi vallaelu puudutavaid dokumente nõnda, et eelnevalt kaetakse neis sisalduvad isikuandmed või muu avalikustamisele mitte kuuluv informatsioon.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: dokumendiregistri idee on avalikustada, mitte salastada”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: