Miiduranna elanikud ja vallaametnikud eri meelt küla kraavide torutamise asjus

Miiduranna küla elanikud on saanud Viimsi vallavalitsusest eitava vastuse oma soovile torutada küla viimased avatud kraavid.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Taavi Valgmäe on seisukohal, et “Miiduranna küla puhul eelistab ehitus- ja kommunaalosakond (sademeveesüsteemide valdaja) avatud kraave drenaažitorustikule. Tuleb arvestada küla reljeefi ja loodusliku eripäradega. Miiduranna küla reljeefi järsk lang mere suunas tähendab seda, et kui maapind on külmunud, siis voolab vesi mööda maapinda ja sellest tulenevalt on võimalik sademevee kokku kogumine lahendada ainult läbi kraavide. Külmunud pinnase situatsioonis ei oma drenaažitoru dreenivat omadust. Kraavid on vajalikud tagamaks Miiduranna tee püsivus ja enneaegne lagunemine.”

Samas Miiduranna külavanem Henrik Põder leiab, et “20-st Miiduranna tee ääres olevast kinnistust on kraavid täidetud tervelt 16-l ehk teisisõnu 80%-l. Ehk väide nagu Miiduranna külas oleks töötav avatud kraavide põhinev drenaažisüsteem, lihtsalt ei vasta tõele ega reaalsusele”.

Lisaks kirjutab  Henrik Põder: “Minule on see jätkuv näide, kuidas asjad ei tööta nii nagu nad võiks töötada. Külaseltsi, Miiduranna elanike ja minu, kui vahendaja roll on töötada parema Viimsi ja parema Miiduranna nimel. Teie/Vallavalitsuse vaates oleme meie Tellija ning Teie Täitja. Ainult koos ja konstruktiivselt probleeme arutades ja lahendusi leides saab omavaheline suhe ja valla areng toimuda. Ma jään seda kordama niikaua, kui suudame ühiselt jõuda samasse paati ning hakata asju ära tegema.”

Taavi Valgmäe seisukohti saab pikemalt lugeda SIIT.

Henrik Põderi seisukohti saab pikemalt lugeda SIIT.

Tunnusfoto: vaidlusalused kraavid Miiduranna külas.

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: