Õiguskantsleri kantselei kiri markeerib Taavi Kotka madallendu volikogu esimehena

Õiguskantsleri vanemnõunik Marju Agarmaa küsis 24. mail Viimis volikogu esimees Taavi Kotkale saadetud kirjas teavet viimase poolt tegemata jäetud töö kohta.

“Lugupeetud volikogu esimees Taavi Kotka

 

Õiguskantslerile esitati avaldus, millest nähtuvalt umbusaldas Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeest eelmise aasta septembris, kuid komisjoni uue esimehe ja aseesimehe valimisi ei ole senini korraldatud. Ka on revisjonikomisjon muutunud otsustusvõimetuks.

Volikogu istungite protokollides on valimiste edasilükkumise põhjustena nimetatud koroonaviiruse levikut ja tehnilisi takistusi (e-istungil ei saa tagada hääletamise salajasust).

Palun Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1) Kas möödunud aasta septembris toimunud umbusalduse avaldamisest arvates kuni käesoleva ajani ei ole olnud võimalik korraldada valimisi volikogu istungisaalis või muus selleks sobivas ruumis?

2) Miks ei ole salajaseks hääletamiseks kasutatud VOLIS-e „Osale“ vaate hääletuse võimalust? (vt https://omavalitsus.fin.ee/korduma-kippuvad-kusimused-kovide-tookorraldus-koroonaviiruse-perioodil/)?

3) Kas Teie hinnangul oli/on mingeid õiguslikke takistusi (valla põhimäärusest tulenevaid vm) salajase hääletuse läbiviimiseks vallavolikogu e-istungil? Kui sellised takistused olid, siis miks neid ei ole kõrvaldatud?

4) Millal revisjonikomisjoni otsustusvõime taastatakse? Oodatud on ka Teie lisaselgitused kujunenud olukorra kohta.

Ootame Teie tagasisidet võimalusel 7. juuniks.“

Viimsi valla dokumendiregisris on näha, et volikogu kantselei juhataja Liina Mugu on 25. mail saatnud õiguskantsleri kantseleile küsitud dokumendi. Mis on selle dokumendi sisu, pole aga võimalik dokumendiregistrist näha, sest see on valla registris viitega avaliku teabe seadusele kuni aastani 2095 salastatud.

18. mai volikogu istungil teatas Taavi Kotka vastuseks Ivo Rulli küsimustele, et miks pole 3,5 aasta jooksul tööle panud transpordi- ja turvalisusekomisjoni ning miks pole 8 kuu jooksul korraldatud uue revisisjonikomisjoni esimehe valimisi ning mis tunne on volikogu esimehel sellisest tulemusest, naeratades järgmist:

“Ma olen võitja!”

Tunnusfoto: Polina Zimmerman.

Loe samal teemal:

AJAPEEGEL: 8 kuud tagasi võttis võimuliit revisjonikomisjoni juhi kohalt maha Ants Ermi”

Viimsi Uudised

Jaga: