AJAPEEGEL: 8 kuud tagasi võttis võimuliit revisjonikomisjoni juhi kohalt maha Ants Ermi

AJAPEEGEL on Viimsi Uudiste rubriik, milles meenutatakse Viimsi vallas viimase 4 aasta jooksul toimunud märkimisväärseid sündmusi ja arenguid.

22. septembril 2020 toimunud Viimsi vallavolikogu istungil oli päevakorras umbusalduse avaldamine volikogu revisjonikomisjoni esimees Ants Ermile (Kogukondade Viimsi).

 

Ants Erm oli eelnevalt esitanud revisjonikomisjoni tööplaani, milles muuhulgas nähti ette OÜ Viimsi Haldus sõlmitud lepingutega tutvumist ning ligipääsu valla osalusega kohtumenetluste dokumentatsioonile.

Ermi tagandamist nõudva sõnavõtu, mis balansseeris hea maitse piiril, pidas volikogu asendusliige Märt Vooglaid (Reformierakond).

Ants Ermi komisjoni esimehe kohalt tagandamise poolt hääletasid Riina Aasma, Tanel Einaste, Valdur Kahro, Siim Kallas, Taavi Kotka, Urve Palo, Priit Robas, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova, Raimo Tann, Jan Trei ja Märt Vooglaid.

 Vastu hääletasid Ivo RullMadis Saretok ja Hannes Võrno.

Erapooletuks jäid Raivo Kaare, Oliver Liidemann ja Taivo Luik.

Ants Erm hääletusel ei osalenud.

Pärast Ermi mahahääletamist pole volikogu esimees Taavi Kotka suutnud 8 kuu jooksul korraldada uue revisjonikomisjoni juhi valimisi. Tänaseks on revisjonikomisjoni tegevus täielikult välja surnud. Komisjoni on jäänud kaks liiget, mistõttu pole neil otsustamiseks kvoorumit ning koosolekuid ei toimu.

Loe samal teemal:

“Viimsi võimuliit tagandas Ants Ermi sisulise revisjonitöö pärast”

“Volikogu revisjonikomisjonil puudub juba 4 kuud esimees ning nõutav liikmeskond”

REKORD! Viimsi volikogu komisjon pole 3 aasta vältel pidanud mitte ühtki koosolekut”

Viimsi Uudised

Jaga: