Planeerimisekspert soovib selgitusi jalgpallihalli detailplaneeringu menetluses toimunud vassimiste kohta

Planeerimisekspert Kaur Lass on saatnud 15. novembril pöördumise Viimsi volikogule ja volikogu revisjonikomisjonile ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumile.

Pöördumine on esitatud „seoses vassimistega, mis on aset leidnud Viimsi vallas kinnistute Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee detailplaneeringu menetluse käigus.“

Lass rõhutab oma pöördumises, et „üldplaneeringut muutva planeeringu menetlus käib nimelt PlanS 142 järgi, mistõttu ei saa vaid 29% mahus detailplaneeringu ala piires üldplaneeringule vastav detailplaneering olla Vallavalitsuse otsustada.“

Viimsi vallavalitsus algatas 26. oktoobril 2022 planeeringu jalpallihalli rajamiseks ning on halli kohavaliku ning menetluse tõttu saanud kogukonna liikmetel hulgaliselt kriitikat ja proteste.

Kaur Lass viitab, et Eesti suurima jalgpallihalli rajamise kavadega soovitakse võtta vallale pikaajalisi rahalisi kohustusi ning tekitatakse suuri jooksevkulusid.

„Kogukonna lõhkumine ja kohalike elanike eiramine ning propaganda kasutamine avaliku arvamuse kallutamiseks, et peita valesti liikvele läinud protsessi, ei ole normaalne ega aktsepteeritav õigusriigis,“ märgib Kaur Lass on pöördumise lõpus.

Loe pöördumise täisteksti SIIT.

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Kas jalgpallihalli koht on seaduslik ning kogukonna huvidele vastav?“

 Poleemika jalgpallihalli rajamise üle jätkub“

 Martin Reim jõuaks jalgpallihalli planeeritavasse asukohta jala 11 minutiga“

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

 Viimsi Uudised

Jaga: