Priit Robas selgitas volikogus Randvere kallasraja mitteläbitavust

22. septembri Viimsi volikogu istungil vastas vallavanem Illar Lemetti arupärimisele seoses kallasraja mitteläbitavusega Randvere külas.

Selle arupärimise menetluse käigus tegi pikema avalduse Isamaa esindaja volikogus Priit Robas. Toimetus avaldab tema avalduse täismahus ja muutmata kujul.

„Ma ei tea, ma arvan, et täna vist on kõik siin saalis aru saanud, et nagu hr. Rull oma arupärimises viitas, et see on Robase elukoht rahvastikuregistris. Mul on väikene mure, mure nagu selles et mulle tundub, et keegi tegeleb väikse jälitamisega. Ma pole kusagil avalikustanud, et see on minu rahvastikuregistri järgne aadress ja tegelikult on see äärmiselt häiriv, et keegi avalikus meedias räägib, et see on Robase kodu. Ma ütlen ausalt, et mul on paar juhtumit veel sellest  ühiskondlikust tööst, et inimesed on minu aia taga ja küsivad minu käest, et Priit miks Sa sellise otsuse tegid, kusjuures ma isegi sellist otsust ei teinud.

Ehk siis selle jutu mõte on et ma võib-olla pöördun veel hr. Lemetti poole, et kuidas ma peaksin sellises olukorras käituma kui keegi jälitab mind.

See on repliik. Nüüd järgmine teema on see, et selleks et see kõik oleks selge, ma arvan et see selge ka hr. Rullile, hr. Ermile ja hr. Andres Jaanusele. Ma alustan natuke kaugemalt, täpselt nii nagu hr. Lemetti ütleb, siis selle kraavi puhul on tegu eesvoolu kraaviga ja nimelt seda kraavi sellisesse kujusse pole selle kinnistu omanik mitte kunagi kaevanud. Nagu päriselt. See kraav on kaevatud millalgi 90ndatel valla poolt. Reaalselt vald pöördus kinnistu omaniku poole ja ütles, et eesvoolu kraavi puhastamiseks on vaja see kraav läbi kaevata.

Sellel kinnistul kraavi ääres asusid tegelikult meie perele kuuluvad laudahooned, need lõhuti sellepärast et oli vaja kraavi kaevata. Lõhuti ära, kaevati kraav ja see kraav siis sisuliselt alates sellest hetkest on kogu aeg olnud see. Tõepoolest, kinnistu omanik on seda kraavi korduvalt puhastanud. Sellepärast et kuivõrd on toimunud väga suur kinnisvaraarendus Randveres ja tõepoolest sellesse kraavi lastakse noh ka ei tea mida, siis selles kohas loodus on selline, et ta lükkab selle kraavi otsa kinni. Ja siis tekib tegelikult mingi arusaamatu järv. Arusaamatust asjast kellegi hoovi. Omanik on ilusti seda puhastanud kogu aeg. Sest et see oleks kogu aeg puhas, sest kui selle kraavi otsa ei puhastataks, siis terve Kirikaia tee upub tegelikult.

Siin on palju möödalaskmisi selle kraavi rajamisel, aga see fakt, ma tahtsin öelda, et seda ei ole kunagi kaevanud sellisesse olukorda mitte selle kinnistu omanik, vaid tegelikkuses vald ise.

Siis teine point, ma saan rääkida, praegu on areen minu oma, Taavi… Siis ma pean kiiremini rääkima hakkama. Point on selles, et ütleme et umbes 10 aastat tagasi, umbes samasugused kodanikud nagu hr. Rull ja hr. Erm, kraavi puhastamise hetkel kaevasid minu ema peale. Ütlesid, et ema kaevab kraavi. Tegelikult ema puhastas kraavi. Mingisugustel seletamatutel asjaoludel määrati emale kaevamise eest trahv. Ema pöördus kohtusse õiguse saamiseks. Kohus tuvastas et Anni-Reet Robas, kes sellel hetkel oli 75-aastane, täna 85-aastane, ei ole seda kraavi kaevanud ja ei pea sellele kraavile purret ehitama, sest see on talle koormavaks. Et nagu reaalselt. Et kui sulle on vald kaevanud hoovi kraavi, siis mitte mingil juhul sina ei pea hakkama seda purret sinna ehitama. Kohus niimoodi otsustas ja nii see ka on.

Sellest tegelikult on tekkinud moraal. Priit on olnud külavanem umbes 10 aastat. Ja on tegelikult tegelenud sellega, et see rannaala korda saada. Ehk siis seal rannas on kolm kinnistutut, mis ei kuulunud eikellegile ehk siis kuulusid riigile. Ja ma üritan need kinnistud endale saada, et ükskord see rand korda teha, et ükskord sellepärast et kui me muul juhul hakkame seal rannas midagi tegema, siis tulevad ju korralikud kodanikud ja hakkavad kaebama. Et keegi teeb rannas midagi ehitab. Antud kohas ehitamine on põhimõtteliselt Läänemeres ehitamine. Ehk siis veekaitseseadus, pluss rannakaitseseadus, ehitusseadus – kõik asjad. See ei ole reaalne. Ehk siis, ma tahan ütelda, et võib-olla džentelmenlikult, kui härra Rull nüüd tegelikult ikkagi kuuleb, siis ta tegelikult ikkagi on oma nö infokanalis Viimsi Uudised selle asja ikkagi selgeks räägib.

Tegelikult tänane seis on see, et üheltpoolt krunt on tõepoolest valla omandusse saadud. Ise olen tegelenud sellega. Teisalt ei ole veel krunt valla omandusse saanud, et hakata kogu seda probleemi lahendama, sellepärast et riik ei ole seda veel Viimsi vallale üle andnud. Seis on selline, et olen teinud ettepaneku, et kui see kunagi saab valla omandusse, siis saab sellest reaalselt teha küla ujumiskoha Randvere külale. See kõik on töös, selle kohta on olemas ka reaalne eskiis. See kõik on läbi räägitud. Aga tõepoolest, sõbrad, et oodata nagu täna seda, et keegi tuleb jälle kaebama, et keegi midagi nagu ehitab ja möllab ei ole nagu põhjust, sest see on lihtsalt ebamõistlik.

Nüüd ma palun Liinat, palun näita korraks Maa-ameti kaarti. Jutt käib sellest kinnistust ja sellest kraavist. See siin merre. Hr. Erm, hr. Rull ja hr. Jaanus jalutasid siit ja püüdsid läbi pääseda. Vaadake, Maa-ameti kaardilt on tegelikult näha et tegelik tee läheb hoopis siit. Inimesed jalutavad, nad olid lihtsalt veits vales kohas. Ja nüüd point on selles, et see ala on täna veel vallale saamata. Kui see nüüd vallale saaks see ala endale, see ala on saadud, siis tegelikult on lahendus olemas. Kuidas peaks välja nägema Randvere rand. Ma ise seisan selle eest, mul on endal huvi, aga ma ei taha midagi ebaseaduslikult teha. Jaa, ehk ma ei taha seadust rikkuda.

Liina, näita palun teist pilti. Selline teema on tegelikult läbi räägitud külaga. See siin nüüd jälle on see kraavi koht. See siin on tuleviku meie muul. Kallasrada jookseb siit sellisena läbi. See on kõik planeeritud. Aga lihtsalt et teatud inimesed on kiuslikud, siis ei saa teha midagi vastu seadust. See on selle jutu nimi.

Ja mul on veel üks mure. Ma ei tea kas ma peaksin pöörduma härra vallavanema poole. Härra Rull kirjutab selles oma uudiste portaalis, et Priit ei vasta kirjadele. Aga ta ei saadagi mulle kirju. Ehk siis küsimusi, et miks ei saa üle jne. Tegelikult ei saada, mulle ei ole ühtegi kirja tulnud. Kuidas ma peaksin käituma? Härra Rull on lubanud džentelmenikult, et äkki Priit korrigeerib kõik need küsimused ära, aga Priit ei olegi selle kinnistu omanik, kes võiks üksinda otsustada, et tee.

Ja mulle tegelikult ei meeldi, et keegi käib mu aia taga ja räägib tervele vallale, et Priit elab siin. Ma ei tea kas kellelegi meeldib. Ma ei tea. Aga ma annan kõigile teada, et ärge rohkem tulge mu aia taha, sest lihtsalt on imelik. Aitäh!“

Ants Ermi kommentaar volikogu istungil:

„Priit, kuule, terve Randvere küla teab kus Sa elad. Ei ole meie esimesed, kes seda probleemi üles tõstavad – loe Facebookist. Ma lihtsalt imestan, et Sul ei ole vaja rohkem teha kui panna sinna… Sul ei ole vaja isegi seda ala puhastada, see rada lihtsalt jalutatakse sisse. No pane see purre sinna lihtsalt ära ja mingisugust probleemi ei ole!“

Ivo Rulli kommentaar volikogu istungil:

„Ma loen täiesti avalikust allikast, Viimsi Uudistest, et toimetus on neli küsimust hr. Robasele saatnud. Ma ei tea kas hr. Robas oma meile loeb või ei loe, aga igatahes on siin kirjas, et palutud ajaks Priit Robaselt vastuseid ei laekunud, aga toimetus on valmis vastused avaldama niipea kui need saabuvad. Väga tore, et me täna saime kuulda Priit Robaselt need vastused ja ma arvan, et Viimsi Uudiste toimetus on sedavõrd tubli, et võtab käesoleva istungi videosalvestuse ette ja kirjutab Priit Robase jutu sõna-sõnalt maha./—/ Meil oli selline laiem suveprojekt, me käisime mitte ainult hr. Robase aia taga, vaid me käisime Viimsi erinevates külades, lausa kolmes kohas, väga erinevate aedade taga, väga erinevatel kallasradadel. Vaatasime, kuidas on nende läbitavus ja üldiselt oli olukord keeruline paljudes kohtades, mitte ainult hr. Robase juures. Nagu ta nüüd ise kinnitas, et ta ikka elab seal. Väga tore, et see teadmine on ka avalikult välja öeldud.

Ja see mida Ants Erm selles reportaažis viitas, on tegelikult ka lahendus. Mitte keegi ei ole midagi muud soovinud, et kallasrada oleks läbitav selles lõigus, kus me hakkasime tulema Muuga sadama juurest ja tahtsime jõuda välja Randvere kirikuni, aga meil see ei õnnestunud. Ja seda lõiku, mis te lasksite meile kuvada seal mere ääres, ma pole päris kindel kas ilma paadita sealt läbi pääseb, aga meil see ei õnnestunud.

Ütleme nii, et lõpp hea, kõik hea. Arupärimisest on olnud kasu.“

Viimsi Uudiste märkus:

Saatsime 3. augustil. k.a Priit Robasele meilile priit.robas@eesti.ee (mis on kirjas Viimsi valla veebis tema kontaktmeilina) järgmise kirja:

„Tere, Priit Robas!

Teie elukohas Randveres on kinnistult kaevatud lai kraav mereni. See kraav takistab Randvere külas Peetri kiriku tagusel ja mereääre vahelisel alal kallasraja vaba kasutamist.

Vastavalt seadusele on laevatatavate veekogude ääres kallasraja laiuseks 10 meetrit ning sealsete maade omanikud peavad lubama igaühel kallasrajal liikuda.

Eelnevast lähtuvalt on Teile järgmised küsimused:

  1. Millal on rajatud kraav Teie elukohaks olevalt Kirikaia kinnistult mereni?
  2. Kes andis loa selle kraavi rajamiseks?
  3. Kas Teie isiklikult tegelesite antud kraavi rajamise korraldamisega?
  4. Kas olete valmis rajama üle antud kraavi purde või pakkuma mõne muu lahenduse, mis võimaldaks kallasraja vaba kasutamist?

Ootame Teie vastuseid 6. augusti tööpäeva lõpuks.“

Ei 6. augustiks ega ka hiljem pole Priit Robaselt kirjalikke vastuseid toimetusele tulnud.

Loe samal teemal:

„Esimene kallasraja reportaaž: Randvere“

Viimsi Uudised

Jaga: