Pringi küla elanikud on valmis oma elukeskkonna säilimise eest võitlema

Viimsi valla dokumendiregistris on 19. veebruaril avalikustatud mures Pringi küla elanike kiri Viimsi vallavolikogu liikmetele.

Kiri tõukub 13. veebruaril Viimsi vallavolikogus võimuliidu liikmete toetusel algatatud detailplaneeringust jäätmejaama rajamiseks Reinu tee äärsele Lehise katastriüksusele.

Kirjas tuuakse välja, et “paraku 13.02.2024 vallavolikogu istungil sõnas Alar Mik korduvalt, et juurdepääs on kavas rajada Pähkli teelt. Kas tegemist oli veaga või oletegi otsustanud muuta juurdepääsutee asukohta võrreldes detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõus märgituga? Kui tegemist ei ole veaga, on võimalik sellisest plaani muudatusest aru saada vaid juhul, kui teie eesmärgiks on kohalike elanike häirimine, vihaseks ajamine ning motiveerimine edasiste sammude ettevõtmiseks. Ühtegi teist eesmärki selline muudatus ei täida. Austatud volikogu liikmed – võtke enda päevast see üks tund ning tulge tutvuge Pähkli tee äärse piirkonnaga. Tegemist on eramajade ning uusarenduste piirkonnaga, mida iseloomustavad kitsamad teed, väga madalad sõidukiirused ning vaid antud piirkonnas elavate elanike liiklus. Siin on rahulik, ümberringi on metsad ning metsloomad; inimesed harrastavad tervisesporti, jalutavad koeri, suvel on tänavatel mängimas lapsed.”

Lisaks märgitakse kirjas, et “13.02.2024 volikogu istungil märkis ka Alar Mik ära, kuidas nõudlus jäätmete taaskasutamise vastu on ajas suurenev. Luues juurdepääsutee Pähkli tee kaudu, tähendaks see aga Pähkli tee läheduses olevate eramajade elanikele üha suurenevat liikluskoormuse ja -müra kasvu. Nagu mainitud – hetkel on siin rahulik piirkond, kuhu kõrvalised inimesed ei satu. Pähkli tee ning sellega ristuvate teede piirkond ei ole selliseks liikluskoormuseks mõeldud ning kohalikud elanikud on valmis oma elukeskkonna säilitamise eest võitlema.”

Täismahus on mures Pringi küla elanike kirja võimalik lugeda SIIT.

Jäätmejaama detailplaneeringu vastu on võimalik allkirja anda SIIN.

Tunnuspilt: kivil kasvav kuusk Käbi tee lähistel metsasalus.

Loe samal teemal:

SUUR LUGU: Reformierakonna, Eesti 200, Keskerakonna ja sotside häältega surutakse jäätmejaama elumajade naabrusse”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: