Delfi Forte käsitleb talvist katkendlikku laevaühendust Prangli saarega

Ajakirjanik Aivar Pau on 19. veebruaril avaldanud Delfi Fortes artikli “Prangli rahvas on hädas: laevaühendus on pidevalt halva ilma tõttu katkenud, kuigi laeva klass lubaks sõita märksa karmimates tingimustes”.

Tsiteerime artiklit, mis käsitleb tänavu talvisel ajal katkendlikuks muutnud laevaühendust Prangli saarega, lubatud mahus:

“Saime ka teada, et Prangli saare ja mandri vahelise parvlaevaühenduse korraldaja on Viimsi vald, kes on sõlminud liinilepingu OÜ-ga Tuule Liinid. Veoteenuse osutamiseks on transpordiamet andnud OÜ-le Tuule Liinid tasuta kasutamiseks riigile kuuluva reisiparvlaeva Wrangö

/—/

Riigilaevastiku andmeil on parvlaev Wrangö, sealhulgas kõik seadmed, kaasa arvatud sõukruvid, ehitatud aastaringseks kasutamiseks vastavalt ICE3 jääklassi nõuetele. Parvlaev Wrangöl pole registreeritud ühtegi tehnilist riket, mille olemasolu takistaks laeva kasutajal seda töös hoida. Samas on laeva kaptenil õigus ja ka kohustus erakorraliste ilmaolude esinemisel (olgu selleks torm või erakorralised jääolud) peatada mereohutuse tagamiseks laeva väljumine.

/—/

Juhul, kui sõidugraafikujärgse avaliku liiniveo katkemine on tingitud parvlaeva rikkest, on Vedaja kohustatud tooma liinile asenduslaeva mitte hiljem kui 48 tunni jooksul, välja arvatud ajal, mil navigatsioon peaks toimuma jäätingimustes.

/—/

Riigilaevastikul on võime tagada ajutine ühendus erakorraliste olude ilmnemisel Prangli saarega elanike toimetuleku tagamiseks, kui Viimsi vald sellekohase tellimuse esitab.”

Täismahus on tsiteeritud artiklit võimalik lugeda SIIT.

Tunnuspilt: kuvatõmmis Delfi Forte portaalist.

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: