REPLIIK: Alar Mik põrus Põlendiku DP „üleplaneerimise“ eelnõuga ka keskkonnakomisjonis

Viimsi vallavolikogu ei toetanud 10. oktoobri istungil abivallavanem Alar Miku (Reformierakond) esitatud eelnõu Põlendiku detailplaneeringu „üleplaneerimiseks“.

Toona jäi volikogus ebaselgeks, miks on vaja antud detailplaneeringut tühistamise asemel seda hoopiski „üle planeerida“ ehk teha midagi, mida planeerimisseadus ette ei näe. Toimunud arutelus jäid õhku ka küsimused,  mis puudutasid antud protseduuri juures avaliku huvi olemasolu või hoopistükki selle puudumist. Omaette ooper koosnes Alar Miku väidetest, et kui volikogu ei teosta „üleplaneerimist“, siis ootavad valda 6-kohalised võimalikud kahjunõuded.

Kinnistud, mida antud eelnõu puudutab, on muide juba avalikult müügis ning nendega saab tutvuda SIIN.

7. novembril toimunud volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungi päevakorda esitas Alar Mik Põlendiku „üleplaneerimise“ eelnõu uuesti.

Toimunud arutelus viitas komisjoni liige Andres Jaanus (Kogukondade Viimsi), et kinnistu üks omanik Wingmacht OÜ esitas eelnõule samuti 6. oktoobril vastuväited. Seega täna oleme olukorras, kus omanik seda eelnõu ei toeta ning volikogu samuti ei toetanud. Miks me üldse seda eelnõu uuesti arutame, küsis Jaanus.

Mik selgitas, et 10. oktoobril volikogu mitte ei jätnud toetamata Põlendiku DP eelnõu, vaid et  hääled jagunesid selliselt, et lihthäälte enamust ei tekkinud.

Komisjoni aseesimees Ivo Rull (Kogukonda Viimsi) selgitas seepeale Mikule, et hääletustulemuse nö viiki jäämine juriidiliselt seda tähendabki, et tema esitatud eelnõu volikogu ei toetanud.

Mik omakorda selgitas, et 10. oktoobril olid  lihtsalt paljud volikogu liikmeid selleks ajaks saalist lahkunud, kui Põlendiku DP eelnõu hääletati. Neil ei olnud võimalik kaasa rääkida, nemad ju tahaksid ka kaasa rääkida ning nüüd see võimalus neile antakse, selgitas Mik.

Jaanus küsis, et  kas ongi selline praktika, et kui mingi vallavalitsuse eelnõu ei lähe seetõttu läbi, et osa volikogu liikmeid lihtsalt ei ole saalis ja ei hääleta, et siis pannakse eelnõu kohe uuesti hääletusele, et saada soovitud tulemus?

Mik märkis, et praktikaid on erinevaid.

Rull väljendas Miku selgituse peale imestust. Et paljud volikogu võimuliidu liikmed justkui soovisid selle eelnõu otsustamisel kaasa rääkida, aga nad läksid siiski enne arutelu algust vabatahtlikult ära. Mõni kohalejäänud võimuliidu liige isegi ütles, et tema ei tõsta selle eelnõu pool kätt (Mari-Ann Kelam Isamaast – toimetuse täpsustus).

Edasises arutelus toimus diskussioon, mis on või ei ole Põlendiku DP „üleplaneerimisel“ avalik huvi ning kui suuri kahjunõudeid võivad selle kinnistu ning naaberkinnistu omanikud vallale esitada.

Keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmetest olid Põlendiku DP „üleplaneerimise“ poolt Tanel Einaste, Esta Järv ja Riina Quak. Vastu olid Andres Jaanus, Mati Mätlik ja  Ivo Rull. Erapooletuks jäi Darvy Kõdar. Seega komisjon häältega 3:3:1 antud eelnõu ei toetanud.

Põlendiku DP „üleplaneerimise“ eelnõu pole saanud toetust ei volikogus ega keskkonnakomisjonis. Siiski on ilmne võimuliidu soov viia see eelnõu uuele arutelule 14. novembri volikogus.

Tunnusfoto: pexels.com

Loe samal teemal:

REPLIIK: vallavolikogu versus Bond”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: