REPLIIK: miks peab Viimsi vallavanem demagoogitsema ning ülbitsema?

Viimsi vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) vastas 11. juunil toimunud volikogu istungil arupärimisele, mis puudutas valla rolli Sääre tee 22 muulide asjus toimuvas kohtuprotsessis.

Arupärijad meenutasid, et 11. novembril 2020 allkirjastas Illar Lemetti Viimsi vallavalitsuse korralduse nr. 690 „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Ning et toona tekkinud laiaulatusliku avalikkuse pahameel tõttu lõpetas Viimsi vallavalitsus 20. jaanuaril 2021 algatatud Sääre tee 22 detailplaneeringu.

Arupärijad tõdesid, et hoolimata detailplaneeringu lõpetamisest on Sääre tee 22 kinnistuga külgneval ranna-alal sinna enne 2021. aastat rajatud ebaseaduslikud muulid tänaseni alles.

Vallavanemale oli esitatud eelnevast lähtuvalt kolm küsimust:

  1. Kas Viimsi vallavalitsus on suhelnud pärast 2021. aasta jaanuari Sääre tee 22 kinnistu omanikuga ebaseaduslikult rajatud muulide lammutamise teemal?
  2. Kui jah, siis milline on hetkeseis nende muulide küsimuses?
  3. Kui ei, siis kas Viimsi vallavalitsusel on nägemus või plaan, kuidas nende ebaseaduslikult rajatud muulide küsimust edaspidi menetleda?

Illar Lemetti luges arupärimisele vastates ette järgmise teksti:

„Sääre tee 22 muulide osas toimub kohtumenetlus Keskkonnaameti lammutamise ettekirjutuse osas, kuhu on haldusorganina kaasatud ka Viimsi vald. Muulide teemal on vahetatud seisukohti kohtumenetluse raames ja kohtumenetlus selgitab ka lahenduse antud asjas.”

Täpsustavatele küsimusele vastates näitas aga härra vallavanem üles valdavalt demagoogiat ning ülbitsemist.

Esmalt proovis Lemetti  hiilida kõrvale vastamisest täpsustavale küsimusele, väites et ta ei kommenteeri opositsiooni esindaja valesid ja väljamõeldisi. Kui talle seejärel tuletati meelde konkreetseid fakte ning paluti selgitada, mida on ta sellest õppinud, asus vallavanem esitama halvustavaid väljamõeldisi küsija suhtes.

Vallavanem sekkus korduvalt vahele, kui opositsiooni esindajad sõnastasid talle küsimusi või tegid repliike.

Illar Lemetti: “Mis see vallavalitsus siia puutub?”

Kui vallavanemalt sooviti teada, et kas Sääre tee muulide asjus käimasolevast kohtukaasusest võiks tekkida valla suhtes rahalisi nõudeid, nähvas Lemetti vastuse asemel: “Mis see vallavalitsus siia puutub?”.

Pärast mõningast diskussiooni selgus, et vastus antud küsimusele on lihtne ei. Mida tegelikult oleks võinud vallavanem küsimusele vastuseks kohe öelda.

Viimsi Uudiste toimetus väljendab hämmingut, et Reformierakond on Viimsit suunanud juhtima sedavõrd ebaviisakalt ning demagoogiliselt väljenduva persooni. Piinlik.

Viimsi vallavolikogu 11. juuni istungil toimunud arupärimisele vastamist on võimalik vaadata SIIT (alates 01:34:20 kuni 01:45:38).

Tunnuspilt: Sääre tee 22 kinnistuga külgnevasse merre ebaseaduslikult rajatud muulid tänavu maikuus.

Loe samal teemal:

Vallavanem peab andma aru Sääre tee 22 ebaseaduslike muulide jätkuva püsimise kohta”

Sääre tee 22 detailplaneeringu kronoloogia 11.11. – 21.12.2020”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: