TANEL OJANG: Viimsi Veele suunatud raha kasutamine jääb ülimalt uduseks

Juunikuu volikogu istungil esitasid valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Ivo Rull ja Tanel Ojang arupärimise vallavanemale seoses tänavu jaanuaris tehtud volikogu otsusega, millega muudeti valla ettevõtete  AS Viimsi Vesi ja OÜ Viimsi Haldus põhikirju.

Põhikirjade muutmise eesmärk oli muuhulgas suurendada AS Viimsi Vesi aktsiakapitali 3,3 miljoni euro võrra ning OÜ Viimsi Halduse osakapitali ligi 18 miljoni võrra, tehes seda sissemaksetega valla eelarvest.

Arupärimise terviktekst on leitav siit.

Lühidalt kokku võttes küsiti arupärimisega, milliseid investeeringuid kogukond vastu saab, kuna sissemakse valla ettevõtte omakapitali suurendamiseks valla eelarvest on suuresti maksumaksja raha. Ning tõstatati küsimus, miks ei saa valla ettevõtete omakapitale suurendada jaotamata kasumiga, kuna näiteks AS Viimsi Veel on seda kogunenud enam kui 20 miljonit eurot.

Samuti esitati küsimus, et miks kogukonna jaoks vajalike investeeringute jaoks ei võeta laenu, mis oleks läbipaistvam ja laekuks valla eelarvesse tagasi. Samas valla ettevõtete jaotamata kasumi suurus näitab, et nad toimetavad kasumlikult ning suudavad laene teenindada.

Arupärimisele laekus vastus peale jaaniaega juuni lõpus.

Viisakad, ent ümarad vastused

Tuleb tunnistada, et vastus on seekord vormistatud väärikalt ja viisakalt. Igati positiivne ja tervitatav trend.

Sisu poolelt on vallavanema vastused paraku pealiskaudsed ja üldised. Mis on kummaline arvestades seda, et AS Viimsi Veele puhul on aktsiakapitali suurendatud 1 596 422 euro võrra nagu vastusest välja tuleb. Ühe euro täpsusega on sissemakse tehtud! Ilmselt eksisteerib väga täpne tegevuskava või on täpselt teada lühiajaliselt ees ootavad kulutused. Seetõttu on mõnevõrra veider leida vastusest nö kooliõpiku refereerimist.

Näiteks võiks tuua esimese küsimuse vastuse, et aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooniga ei kaasa ettevõttesse täiendavaid rahalisi vahendeid ega tekita lisa rahavoogu, mis on vajalik investeeringute tegemiseks. Seega on investeeringute tegemiseks vajalik aktsiakapitali suurendamine rahalise sissemakse kaudu, mis suurendab aktsiaseltsi kapitaliseeritust ja likviidsust.

Ehk lühidalt sissemakse on vaja teha selleks, et suurendada nö sularaha osakaalu, mida saaks siis kasutada näiteks mõne toruliini remonditööde eest tasumiseks või uue ehitamiseks. Selge see, et jaotamata kasum ei ole raha kontol, mida saaks kohe kasutada.

Mis siis on kontol?

2023. aasta AS Viimsi Vee majandusaasta aruandest on näha, et raha arvelduskontol on 814 697 eurot ja aastal varem oli raha  kontol 553 594 eurot.

Seega ettevõte toimetab selliselt, et raha kontole tekib juurde ja päris märkimisväärselt kui võrrelda eelmise aastaga – kasv on ligi 47%. Samal ajal aastal 2022 kui raha jäi kontole vähem kui aastal 2023, ei nähtud vajadust aktsiakapitali suurendamiseks.

Aga kas see raha läks tõesti veesüsteemi parandamiseks, lekete vähendamiseks või „konsultatsiooni“ tasudeks pikema aja jooksul jupi kaupa hulgale kolmandatele ettevõtetele, seda näha pole võimalik ja jääb asjaosaliste teada.

Järeldatavad on siis kaks asja. Lähiajal on tulemas väga suured ehitustööd, mis nõuavad vaba raha olemasolu. Antud raha kasutamisel saab selle läbipaistvus olema ülimalt udune. Aruannetes saame näha vaid osakapitalide muudatusi. Aga kas see raha läks tõesti veesüsteemi parandamiseks, lekete vähendamiseks või „konsultatsiooni“ tasudeks pikema aja jooksul jupi kaupa hulgale kolmandatele ettevõtetele, seda näha pole võimalik ja jääb asjaosaliste teada.

Põhjust edasiste küsimuste esitamiseks on. Kui plaan on aus, siis saame kindlasti ka sisukad vastused, millest on näha ehitatavate objektide kaupa maksumused, täpsemad investeeringute kavad jne.

Tanel Ojang on Viimsi vallavolikogu liige ja volikogu revisjonikomisjoni aseesimees (Kogukondade Viimsi).

Loe samal teemal:

“Kogukondade Viimsis soovib vallavanemalt selgitusi vallaettevõtete aktsia- ja osakapitali suurendamise kohta”

 “Selgitused valla äriühingute kapitaliseerimise kohta”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

 

Jaga: