Töötajatel nüüd töövaidluse puhul rohkem kaitset

Käesoleva aasta 17. märtsist ei käsitleta töövaidlusorganite poolt tööandjalt töötaja kasuks väljamõistetud kompensatsiooni enam kahjuhüvitisena. Nüüd enam ei mõjuta töötajale välja makstava hüvitise suurust töövaidluse ajal riigi poolt makstavad toetused ja hüvitised või teise tööandja juurest saadud töötasu.

 Seni kehtinud Töölepingu seaduse järgi tekkisid olukorrad, kus töötaja asus koheselt uue tööandja juures kõrgema palgaga tööle ja seetõttu hüvitist ei saanud.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel on tehtud muudatusega rahul.

„Töötaja ei pea edaspidi enam töövaidluskomisjonis või kohtus tõendama, millist kahju ta on töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise tõttu saanud. Piisab kui töölepingu ülesütlemise tühisus on tuvastatud ning töövaidlusorgan mõistab tööandjalt välja hüvitise ebaseadusliku töölepingu lõpetamise eest. Maha ei arvestata sealt enam midagi.“

Eestis oli loodud  kohtupraktikaga olukord, kus töövaidluskomisjonid ja kohtud arvestasid töötajale ebaõiglaselt üles öeldud töölepingu eest mõistetud hüvitisest maha riigi poolt vahepealsel perioodil makstud toetused ning teise tööandja juurest saadud töötasu.

Tunnuspilt: pexels.com

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: