Trammitee võimalus lisati Haabneeme üldplaneeringu eskiisi mängleva kergusega

Haabneeme aleviku ja selle lähiala üldplaneeringu eskiisi avalik kuuajaline arutelule toimus tänavu jaanuaris ja veebruaris.

Enne avalikku arutelu anti eskiisile veel viimast lihvi möödunud aasta novembris toimunud volikogu maa- ja planeerimiskomisjonis. 12. novembril esitasid komisjoni liikmetele Haabneeme üldplaneeringu põhimõtteid selle koostamisega tegelenud büroo Hendrikson & Ko esindajad Pille Metspalu ja Veronica Luidalepp.

Komisjoni istungi protokollist selgub, et toona arutelul olnud dokumendis veel trammiteed polnud, kuid Priit Robase (Isamaa) ja Märt Vooglaidi (Reformierakond) arvamuste põhjal see sinna lisandus.

Tsitaat komisjoni protokollist: „P.Robas lisab, et trammile tuleks mõelda ja sellega julgemalt tegeleda. P.Metspalu kiidab ettepanekut, aga Randvere peatänava eskiisprojekt välistab trammi, ei mahtuvat. M.Vooglaid nõustub P.Robasega ja palub see joonistada sinna peale. M.Kruusmägi sõnul on tehtud tohutu töö, et Randvere oleks inimsõbralik ja roheline – eks siis tuleb ümber vaadata trammiteeks. Perspektiivis võib joonistada.“

2017. aastal valmis Hendrikson & Ko-l valla tellimusel „Viimsi liikuvusuuring“, milles peamise ühistranspori lahendusena soovitati ekspressbussiliine Tallinna erinevate piirkondade ja Viimsi vahel.

Toonase uuringu järeldustes öeldi Viimsi trammi idee kohta järgmist:

„Erinevates allikates (sh Harju Ühistranspordikeskuse arengukavas) räägitakse ka Viimsi trammist. Rööbastranspordi kõrge maksumuse, Viimsi vähese elanike hulga ja madala asustustiheduse, Pirita mereääre madala asustustiheduse, liini pikkuse tõttu suure veeremivajaduse ja mitmete teiste argumentide tõttu tasub trammi teema jätta kaugemasse tulevikku. Enne tuleb tõestada, et leitakse vahendid kiire, tiheda ja kvaliteetse bussiühenduse jaoks, et suudetakse tagada selle täituvus ja eeskätt positiivne mõju liikumisviiside jaotusele.”

Haabneeme üldplaneeringu eskiisis esitletakse lähema 10 aasta perspektiivis Haabneeme elanikkonna suurenemisest vaid ligi 3000 elaniku võrra. Nagu nipsust eskiisi sattunud trammitee viitab aga soovidele arendada seal elanikke oluliselt rohkem lisavat ehitustegevust.

Tunnusfoto: Visual Hunt.

Viimsi Uudised

Jaga: