TREV-2 Grupi algatusel lõpetatakse Viimsi valla teehooldusleping

Viimsi vallavalitsus nõustus 26. jaanuari istungil senise teehooldaja AS TREV-2 Grupp ettepanekuga lõpetada Viimsi valla teehoolde leping poolte kokkuleppel ennetähtaegselt.

 Toimetus palus kommentaari TREV-2 Grupi teehooldetööde valdkonnajuht Meelis Seppamilt. Toome tema selgitused ära muutmata kujul:

 AS TREV-2 Grupp on pikaajaline Viimsi valla teehoolde partner, juba aastast 2009. Viimane leping sõlmiti 2020.a. sügisel, mis pidi kestma aastani 2027.

2022.a. veebruaris algas täiemahuline Vene Föderatsiooni ja Ukraina sõda, mille tagajärjel paljud sisendhinnad tõusid hüppeliselt.

Näiteks soola, graniidi, emulsiooni hinnad, mida hooldes suures mahus kasutame, tõusid ja on jäänud siiani varasemaga võrreldes enam kui 50% kallimaks.

Viimsi vald on kompenseerinud talihoolde kallinemist 15,8% ja suvihoolet 23,9% ulatuses. Võrdluseks – suurim teehoolde tellija Transpordiamet on kompenseerinud sisendkulude ootamatuid kallinemisi mahus üle 30%.

Eelmise aasta lõpus tegime vallale ettepaneku jätkata kompenseerimist ka 2024. aastal samas mahus, mis siiani, kuid kahjuks vald ei pidanud seda põhjendatuks ja keeldus.

AS TREV-2 Grupp on pikaaegse teehoolde kogemusega ettevõte, kelle eesmärk on pakkuda oma klientidele ja ennekõike neile inimestele, kes meie hooldatavaid teid kasutavad, kvaliteetset teenust. Kahjuks ei suuda me ettevõttena võtta kanda nii suures mahus sisendhindade kallinemisi, mis ei ole olnud ettevõttest sõltuvad.

Meie pikaaegne partner Viimsi Vallavalitsus on väga punktuaalne ja parimalt kvaliteeti sooviv tellija, kes soovib samuti oma elanikele ülimalt kvaliteetselt hooldatud teid võimaldada. Pooled leppisid kokku lepingu lõpetamises alates 15.05.2024, senimaani teostame valla teehoolet vastavalt lepingutingimustele. Lepingu lõpetamisest tulenevalt otsib Viimsi vald riigihanke raames parima teenuse pakkuja selle aasta sügisest,“ selgitas Seppam.

Mida teeb vallavalitsus edasi?

 “Viimsi vallavalitsus planeerib senise teehoolde hanke ümber korraldada. Uue hooldelepingu perioodiks nähakse ette 5 aastat ning kaalutakse hooldemahust niitmistööde, bussipeatuste hooldustööde ja liikluskorralduslike tööde eraldamist, mille kohta korraldatakse eraldi riigihanked. Eelduslikult võimaldab eraldi teenuste tellimine paremini hooldetöid korraldada ning leida teenustele läbi hangete parimad töövõtjad, kes on motiveeritud valla avalikku ruumi ja hooldatavat taristut hingega teostama,” selgitas vallavalitsuse kommunaalteenistuse juhataja Imre Saar tulevikuplaane valla veebilehel.

Tunnuspilt: Ruslan Dontsov

Loe samal teemal:

TREV-2 ütleb üles Viimsi vallavalitsusega sõlmitud teedehooldelepingu”

 Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: