Tammelaane DP finaal – uuendamine, osaline kehtestamine, osaline lõpetamine

Viimsi vallavalitsus on koostanud ning suunanud volikogude komisjonidele seisukoha andmiseks eelnõu, mille kohaselt tehakse Tammelaane DP osas kolm otsust korraga.

Eelnõu kohaselt uuendatakse 28. aprillil 2020 kehtestatud ning Riigikohtu poolt 15. detsembril 2022 tühistatud Tammelaane detailplaneering osas, mis puudutab planeeringuala üldkasutatavaid kinnistuid. Nende kinnistute osas detailplaneering eelnõu kohaselt ka kehtestatakse.

Detailplaneering lõpetatakse eelnõu kohaselt kinnistute osas, mille sihtotstarve on elamuehitus.

Täismahus saab eelnõu tekstiga selle praeguses versioonis tutvuda SIIN.

Järgmisel nädalal kujundava eelnõu suhtes oma seisukohad volikogu maa- ja planeerimiskomisjon ning keskkonna- ja heakorrakomisjon.

Eeldatavasti pannakse eelnõu hääletusele 13. veebruaril toimuval volikogu istungil.

Tunnuspilt: Riigikohtus Tammelaane DP kehtestamise otsuse tühistamise saavutanud Andres Jaanus ja Märt Puust planeeringualal detsembris 2020.

Loe samal teemal:

TAMMELAANE KRONOLOOGIA: kuhu oleme jõudnud kohtuotsuse aastapäevaks?”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: