VALLA EELARVE: Keskerakond soovib suurendada toetust Viimsi Noortekeskusele ning koostöökogu liikmemaksu tasumist

Viimsi valla 2022. aasta eelarvele on opositsioonis olevad poliitilised jõud esitanud ühekokku 13 muudatusettepanekut.

1 ettepaneku tegi EKRE, 2 ettepanekut Keskerakonna ja 10 ettepanekut Kogukondade Viimsi esindajad volikogus.

Jätkame valla eelarvele tehtud muudatuste tutvustamist Keskerakonna esitatud ettepanekute ülevaatega:

“Reale 08 VABA AEG JA KULTUUR

Viimsi Noortekeskusele lisada 35 323 eurot tööjõukuludeks 1,5 ametikoha loomiseks. Viimsi Noortekeskuse olukord on hetkel selline, kus organisatsioonis on kokku 8 ametikohta- juhataja ja 7 noorsootöötajat. Uuest aastast kaob ära üks noorsootöötaja ametikoht, mille kulu tuli riigieelarvest. Samuti ei ole hetke personali arvu tõttu võimalus pakkuda Randveres noorsootöö teenust.

Teeme ettepaneku luua 1 lisa ametikoht Viimsi Noortekeskusele 2022 aasta algusest ja teine alates sügisest, kui Randveres on koostöös kooliga võimaldatud ruumid noortekeskusele, alustades Randveres uuesti noorsootöö teenust.

Viimsi Noortekeskus on tõestanud viimaste aastatega, et nad suudavad Viimsi noortega väga head tööd teha. Uued noortekeskuse ruumid on täidetud teenuste ja noortega nii Viimsi keskuse noortekeskuse ruumides, kui Püünsi filiaalis. Suur töö on tehtud. Paljud noored on tänavalt ära turvalises hoitud ja toetatud keskkonnas. Nüüd tuleb vallal rohkem panustada teenuse sisusse, et lastel ja noortel oleks professionaalset tuge noortkeskusesse tee leidmisel ja sinna sisenedes.

Teeme ettepaneku leida vastavad rahalised võimalused realt 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED, osaliselt Vallavalikogu kulu realt esimese ja teise volikogu aseesimehe hüvitise arvelt ja osaliselt Vallavalitsuse kulu realt vähendades abivallavanemate koosseisu neljalt liikmelt kolmele.

REALE 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

Omavalitsusliitude liikmemaksu reale lisada 10 000 eurot MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu aastaseks liikmemaksuks. Rahalised vahendid on vajalikud koostöökogu arengu kindlustamiseks, mis tagaks jätkuvalt Leader ja tulevaste multifondide rahade piirkonda toomise.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mida on rakendatud üle 20 aasta. Eestis tegutseb käesoleval programmiperioodil 26 kohalikku tegevusgruppi ja 8 kalanduse algatusrühma.

Teeme ettepaneku leida vastavad rahalised võimalused realt 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED, Vallavalitsuse kulu realt, vähendades abivallavanemate koosseisu neljalt liikmelt kolmele.

Eeldame, et sobimatu katteallika kulukoha tõttu ei jäeta meie eelarve muudatusettepanekuid volikogus arutamata.

Palume toetada ettepanekuid.

Lugupidamisega,

Annika Vaikla, Viimsi vallavolikogu liige

Raimo Tann, Viimsi vallavolikogu liige

Ilja Ban, Viimsi vallavolikogu liige

Eesti Keskerakond ”

Jätkame Kogukondade Viimsi esindajate parandusettepanekute tutvustamist järgnevates lugudes.

Tunnusfoto: kuvatõmmis Viimsi Noortekeskuse veebist.

Loe samal teemal:

“VALLA EELARVE: EKRE soovib Viimsi kultuuri- ja spordipreemiate rahalist kahekordistamist

Jaak Sepp: eelarvest ja elevandist”

Viimsi Uudised

Jaga: