VALLA EELARVE: EKRE soovib Viimsi kultuuri- ja spordipreemiate rahalist kahekordistamist

Viimsi valla 2022. aasta eelarvele on opositsioonis olevad poliitilised jõud esitanud ühekokku 13 muudatusettepanekut.

1 ettepaneku tegid EKRE, 2 ettepanekut Keskerakonna ja 10 ettepanekut Kogukondade Viimsi esindajad volikogus.

Alustame valla eelarvele tehtud muudatuste tutvustamist  ERKE esitatud ettepanekust:

“Teeme ettepaneku suurendada Viimsi valla 2022.aasta valla sündmuste eelarves kultuuri-ja spordi aastapreemiateks kavandatud kulu (art 413900) mahtu 25 000 euro võrra, et kultuuri- ja spordi aastapreemiate kuluks jääks kokku 50 000 eurot. Selle summa võrra vähendada valla sündmuste eelarves iga aastaste vallasündmuste korraldamiseks (art 5525) kavandatud kogumahtu 25 000 euro võrra või vähendada mõnelt muult eelarve realt, mida Vallavalitsuse rahandusosakond peab sobilikuks.

Eeldame, et sobimatu katteallika kulukoha tõttu ei jäeta meie eelarve muudatusettepanekut volikogus arutamata. Täna on Viimsi valla eelarves plaanitud kultuuri- ja spordi aastapreemiateks summa 25 000 eurot, mis teeb rahaliseks preemiaks 625 eurot, mis omakorda on maksustatav tulumaksuga.

Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemiate eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul kultuuri- ja spordi valdkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Eelnimetatud rahaline preemia on muutumatu olnud aastaid, seega leiame, et on viimane aeg preemia summad üle vaadata, sest need on ajale jalgu jäänud ning viia need lõpuks proportsiooni isikute või organisatsiooni panusega valla arengusse. Võrdluseks kui vaadata 2020.a Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad ja elutööpreemiad siis need jäävad vahemikku 7000 -10000 eurot. Arvestades tänast Covid-19 pandeemia olukorda riigis on igati põhjendatud ja õigustatud vähendada vallasündmuste korraldamiseks ettenähtud eelarvet 25 000 euro võrra. Palume toetada ettepanekut.

Parimat,

Kristel Menning Viimsi vallavolikogu liige

Meelis Saluneem Viimsi vallavolikogu liige “

Jätkame Keskerakonna ja Kogukondade Viimsi esindajate parandusettepanekute tutvustamist järgnevates lugudes.

Tunnusfoto: neid, kes väärivad tunnustamist, sirgub ka Viimsi staadionilt.

Loe samal teemal:

Jaak Sepp: eelarvest ja elevandist”

Viimsi Uudised

Jaga: